matika ano
Žiaci  v 6.B na matematike usilovne pracujú aj počas dištančného vzdelávania. Zoznámili sa s desatinnými číslami, naučili sa ich zápis, porovnávanie, vedia ich sčítať aj odčítať, a množstvo iných vecí. Aby si uvedomili, že desatinné čísla potrebujeme denno-denne napríklad aj počas nakupovania, pripravila p. učiteľka pre nich projekt. A práve v ňom mali skĺbiť praktické zručnosti s matematikou. Ich úlohou bolo vymyslieť jednoduchý recept na večeru, napísať si suroviny, ktoré potrebujú nakúpiť. Zistiť si z letákov alebo internetu aktuálne ceny a vypočítať, koľko zaplatia za svoj nákup pre celú rodinu.  Žiaci sa úlohy zhostili s veľkým elánom a vytvorili kreatívne projekty. Niektoré z nich si môžete pozrieť tu.

Dištančná výučba v žiadnom prípade nezastaví žiakov, aby získali nové vedomosti. Žiaci 7.A sa veľmi dobre popasovali s témou kocka, kváder. Niektorí žiaci postavili kocky z lega, iní sa zasa vyhrali v počítačovom programe, ktorý im poskytla pani učiteľka. Následne tak vedeli zakresliť nárys, bokorys a pôdorys. Taktiež si osvojili určitú sieť, ktorá mala svoju postupnosť. Vďaka nej neexistovala žiadna prekážka k vyrobeniu kocky. Ale nezabudli sme ani na rysovanie, ktoré žiaci zvládli asi najlepšie. Na online hodine dokázali excelentne rysovať na základe náčrtu a počúvania pani učiteľky. Len tak ďalej! Foto

zoomDištančné vzdelávanie je náročné pre deti, rodičov i učiteľov. Bez reálneho kontaktu je sústredenie na vyučovanie náročnejšie ALE ... my sme našli spôsob!

Pozrite sa na to, ako vyzerá hodina MATEMATIKY v 5. ročníku :) 

Aj keď nepôjdeme do školy, URČITE to zvládneme!

Nikdy to nevzdám! A tak to je!  ...  Posielam niečo na podporu motivácie do ďalších dní ...  ❤ 

https://www.youtube.com/watch?v=AdE-mhDooOo 

Mat olympiádaDo okresného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY sa aj napriek zložitým podmienkam realizácie súťaže zapojilo 13 piatakov.
Štyria z nich sa umiestnili na prvom mieste:

  • Tobiasko DADLÍK - 5.B
  • Matejko KOLKUS - 5.B
  • Andrejko HORECKÝ - 5.B
  • Dominik RILJÁK - 5. A

 Úspešnými riešiteľmi boli aj: G. Kaštan, S. Šutaríková, B. Butková, K. Šelmeková, M. Harvanec, L. Vanečková, V. Križňanová a A. Šušlík! BLAHOŽELÁME!

výsledky

IMG 7847DV foto1DV foto2DV 5

Dištančná forma vzdelávania žiakov našej školy prebieha aj na hodinách matematiky. Prostredníctvom elektronickej komunikácie  - prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage a webinárového softvéru ZooM zadávame žiakom úlohy (podľa platného "COVID" rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti, samozrejme 😊.  Na základe účasti a práce na hodinách mám podklady na výborné hodnotenie štvrťročných výsledkov.  Len tak ďalej, piatačikovia !

   
obr hlavolamNa stav, v ktorom sa momentálne nachádzame sa dá len ťažko pripraviť a nikto z nás si nedokázal  túto situáciu ešte pred pár týždňami predstaviť. Spoločnými silami sa snažíme, aby učenie na diaľku nebolo trápenie, ale príležitosť využiť nové pomôcky a postupy.  Je čas využiť priestor na rozvíjanie zručností, na ktorých v triede nezostane čas.
A presne to sme skúsili aj v matematike :-)  Žiaci 5.A, 5.B a 7.B dostali za úlohu vymyslieť projekt „Matematické hádanky a hry“. Mohli si vybrať dva varianty projektu: buď vymyslieť 5 logických úloh alebo jednu matematickú hru. A musím povedať, že hlavne žiaci 5.ročníka sa úlohy zhostili na výbornú. Vymysleli rôzne pexesá, domino, herný plán na Násobilku nehnevaj sa, pravidlá na Matikondu, alebo vlastné spoločenské hry. Rovnako im nerobilo problém prísť na množstvo skvelých logických hádaniek a hlavolamov . Žiaci 7.B sa už sústredili na ťažšie úlohy a hádanky. Veľmi zaujímavé bolo sudoku, priraďovačka alebo tajnička.
Som veľmi rada, že žiaci aj počas dištančného vzdelávania nestratili nič zo svojej chuti pracovať, zo svojej tvorivosti, hravosti a fantázie.
V galérií si môžte pozrieť ukážku ich projektov. 

V tejto neľahkej situácii žiaci nezaháľajú ani v matematike. Rysujú, počítajú, skladajú a občas sa trápia nad logickými úlohami. Ani to, že žiaci sú doma, im nezabráni, aby sa mohli stretávať cez internet, kde aj s pani učiteľkou získavajú nové vedomosti, ale aj opakujú to, čo už vedia. foto

IMG 3629Neveríte, že aj matematika môže byť zábavná, zaujímavá a dynamická? Žiaci 2. stupňa našej školy sa o tom presvedčili na vlastnej koži. Posledný deň pred prázdninami nezaháľali, ale poriadne precvičili svoje mozgové bunky. Na našej škole sa totiž uskutočnil deň venovaný matematike „Počítame s Pytagorom“.   Počas prvej vyučovacej hodiny všetci žiaci počítali sériu logických úloh. Ale to bolo len na zahriatie...
Na ďalších vyučovacích hodinách sa  triedy vystriedali a súťažili v matematických a logických úlohách. V každej triede sa vybralo 8 členné družstvo - 4 dievčatá a 4 chlapci.  Potrápili si svoje mozgové závity pri skladaní puzzle, rátaní príkladov alebo otváraní zámkov so správnym kódom. Medzi balónmi hľadali dvojice čísel a na interaktívnej tabuli riešili pamäťové úlohy. Žiaci 7.-9. ročníka dopĺňali na podlahu vhodné súhlasné a striedavé uhly. Piataci a šiestaci zas využili priestorovú predstavivosť pri skladaní lega. Všetky úlohy boli časovo ohraničené. Zvyšok triedy svojim spolužiakom pomáhal počítaním úloh, za ktoré dostali bonusové body.

Pravdepodobnosť je súčasťou matematiky. Túto oblasť matematiky si žiaci 6.A vyskúšali na hodine, a to tak, že súťažili v hre piškôrky. Ich úlohou bolo poraziť súpera, a tak postúpiť do ďalšieho kola. Zo začiatku boli jednoduché pravidlá. No čím viac sa približovali k víťazstvu, tým to bolo ťažšie. Ale najlepším hráčom sa mohol stať len jeden! Marek Minárik ukázal, že je profík v hraní piškvoriek. foto