iboborAj v tomto školskom roku koordinátori súťaže PhDr. Torousová a Mgr. Dančík prihlásili našich žiakov do súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie, iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Tohtoočná nádielka diplomov bola spolu 35 diplomov, čo nás veľmi teší.

Medzi ocenenými žiakmi máme aj stopercentnú riešiteľku Vanesku Hôrečnú zo 4. B.

Žiaci súťažili v nasledujúcich kategóriách:

  • drobci: žiaci 2. - 3. ročníka,
  • bobríci: žiaci 4. - 5. ročníka,
  • benjamíni: žiaci 6. - 7. ročníka,
  • kadeti: žiaci 8. - 9. ročníka.

 V šk. r. 2017/18 gratulujeme nasledujúcim úspešným riešiteľom: