iqAj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej online súťaže IQ olympiáda. Naším najúspešnejším riešiteľom sa stal Tomáško Bologa z 9. A, ktorý za sebou nechal 99,49% súperov, a tak postúpil do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 9. mája v Žiline. 

Každoročne sú spoločenskými hrami odmeňované aj školy, v ktorých sa zaregistrovalo a zároveň vyplnilo test percentuálne najviac detí. V našom regióne sme sa dostali medzi päť naj:

Región Stred – Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj: 

Základná škola s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 967, Zákamenné
Základná škola, Eliáša Lániho 261/7, Bytča
Základná škola s MŠ, Školská 238, Zubrohlava
Základná škola, Lietava 216, Lietava
Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a Tomáškovi držíme palce v ďalšom kole!

 

ibobor2018Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Žiaci súťažili v štyroch kategóriách, drobci - žiaci 2. - 3. ročníka, bobríci - žiaci 4. - 5. ročníka, benjamíni - žiaci 6. - 7. ročníka, kadeti - žiaci 8. - 9. ročníka.

Naším najúspešnejším žiakom sa stal Juraj Oliver Kalaš, ktorý v kategórii Bobrík obsadil 1. miesto!

Vynikajúce výsledky dosiahli aj:

  • v kategórii Drobec Matej Kolkus a Simonka Kalmanová nechali za sebou 94% spolusúťažiacich
  • v kategórii Bobrík Vaneska Hvorečná nechala za sebou 97% a Maximilián Adamík 93% spolusúťažiacich
  • v kategórii Benjamín Dorotka Orieščíková nechala za sebou 96% spolusúťažiacich
  • v kategórii Kadet matúš Adamec nechal za sebou 96%, Tomáš Bologa 95% a Nika Kaháková 90% spolusúťažiacich

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme!

 

iq2018Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci, druhostupniari, zapojili do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda, ktorú organizuje nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí Mensa. Najúspešnejšími žiakmi našej školy sa stali Tomáš Bologa z 8. A, Marta Gaňová z 9. A a Pavol Balta z 9. B, ktorí za sebou nechali viac ako 95% súťažiacich z celého Slovenska.

Za vysoké percento zúčastnených žiakov získala naša škola pochvalné uznanie.

iboborAj v tomto školskom roku koordinátori súťaže PhDr. Torousová a Mgr. Dančík prihlásili našich žiakov do súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie, iniciovať v deťoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Tohtoočná nádielka diplomov bola spolu 35 diplomov, čo nás veľmi teší.

Medzi ocenenými žiakmi máme aj stopercentnú riešiteľku Vanesku Hôrečnú zo 4. B.

Žiaci súťažili v nasledujúcich kategóriách:

  • drobci: žiaci 2. - 3. ročníka,
  • bobríci: žiaci 4. - 5. ročníka,
  • benjamíni: žiaci 6. - 7. ročníka,
  • kadeti: žiaci 8. - 9. ročníka.

 V šk. r. 2017/18 gratulujeme nasledujúcim úspešným riešiteľom: