IMG 20200507 111220Spoločne sme sa ocitli v neľahkej životnej situácii, kedy školy museli úplne zmeniť systém vyučovania a spôsob výučby. Žiaci z 3. A triedy si rýchlo zvykli na netradičnú domácu prípravu. Každodenne sa spájajú online, kedy učiteľ organizuje interaktívne hodiny, posiela návody a videá k novému učivu alebo opakuje už získané  vedomosti. Žiaci opätovne posielajú vyriešené domáce úlohy, mnohí tretiaci  pracujú i s bonusovými úlohami, pretože radi medzi sebou súťažia. Pripravujú pre spolužiakov hudobné hádanky, matematicko-logické slovné úlohy a hlavolamy, vymýšľajú rôzne zlepšováky k predmetom, súťažia v počte prečítaných kníh alebo pripravujú netradičné jedlá z vybraných slov. V prírodovede a vlastivede radi pracujú s vedomostnými portálmi a tvoria zaujímavé projekty. Jemnú a hrubú motoriku rúk si precvičujú pri práci s farebným či odpadovým  materiálom. Touto cestou chcem poďakovať aj rodičom, ktorí aktívne so mnou spolupracujú a sú nápomocní pri netradičnom dištančnom vzdelávaní. Veľká vďaka, Vám všetkým. Fotogaléria