IMG 8836

Ani táto mimoriadna situácia nás neodradila a stále našim malým žiačikom venujeme veľkú pozornosť. Učíme ich na diaľku, dištančnou formou, online vyučovaním, ktoré sa deťom veľmi páči. Čítame, počítame, píšeme a speakujeme, riešime hlavolamy, kreslíme a lepíme, listujeme v knihách, cvičíme, spievame a tancujeme. Fotogaléria.