Ochrana životného prostredia a prírody by nemala byť ľahostajná nikomu z nás. No opak je niekedy pravdou. Žiaci I. stupňa sú však výnimkou a záleží im na záchrane našej planéty.  Denno -denne sa  snažia prispieť svojou trochou k spoločnému dielu nás ekologicky mysliacich ľudí. Nie sú im cudzie pojmy - separácia recyklácia, zber druhotných surovín či šetrenie energie alebo vody.

Svoje znalosti uvedené už do praxe dokázali na výchovnom koncerte Dr. ZEMBOLÍ, ktorý sa venoval práve otázkam ekológie milou a veselou formou. V melodických piesňach Borisa Lettricha zo skupiny AYA  liečili nezvyčajných pacientov –  vzduch, olej, voda.  Vtipné texty poukazovali na zlé ľudské vlastnosti a na konci každej piesne vyplávalo aj  ponaučenie pre každého z nás., Koncert, hradený z kultúrnych poukazov,  si žiaci  skutočne užili a do školy sa vrátili s ešte väčším odhodlaním postarať sa o našu matku Zem. FOTO

„Veď každý z nás nie je len strojcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej Zeme.“