ziacik 1

Daj ma mamička, daj ma do školy, nech sa naučím  drobné litery.

8.a 9. apríla 2019 naša škola zažila významnú udalosť. So svojimi rodičmi zavítali medzi nás predškoláci, ktorí sa už od septembra stanú prváčikmi. Na zápise sa stretli nielen s pani učiteľkami a s pani riaditeľkou našej školy, ale podporiť ich prišli aj pani učiteľky zo škôlky, pani psychologičky z CPPPaP v Bytči a pani metodička. Malým predškolákom pomáhala múdra sovička, zápis zvládli na jednotku, a preto sa na všetkých  už veľmi tešíme. foto