vcielka majaDeti druhého ročníka vo svojich učebných plánoch majú zahrnuté učivo o včele medonosnej. Kto by im o nej vedel porozprávať viac, ako skúsený včelár. A preto sme pozvali na besedu pána Zacharovského, ktorý postupne zasvätil žiakov do tajomného sveta včelieho spoločenstva, ich poslanie v prírode. Svoje rozprávanie obohatil o také poznatky, ktoré nie sú ani v učebnici. Navyše si priniesol so sebou množstvo pomôcok, včelárskeho náradia a výrobkov, ktoré dopľňali jeho prezentáciu, či videozáznamy. Samozrejme deti si pomôcky so záujmom nielen prezerali, ale mnohí aj vyskúšali. Zaujímavá bola i tá časť, ktorá hovorila o produktoch včiel. Väčšina z nás sa domnievala, že je to med či vosk. Dnes už vieme, že je to i jed, peľ, propolis či včelia materská kašička. Malo by byť i pre nás vzorom životné krédo včiel: " Kto nepracuje nech neje !" V prípade včiel musí opustiť ich spoločenstvo. FOTO