lauraCHCEME BIELY SNEH! CHCEME ČISTÝ VZDUCH! VRÁŤTE SA K NÁM, SEHULIACI !

Aj takýmito nápismi na múroch a plotoch bojovali rozprávkové postavy v rozprávke Zákaz stavania snehuliakov za návrat snehuliakov.

Žiaci 4. B sa v dňoch dištančného vzdelávania učia aj o autorských rozprávkach. V online prostredí čítajú,  spoznávajú autorov, znaky a postavy vystupujúce v rozprávkach.
V piatok si pozreli animovanú rozprávku Jána Uličianskeho, ktorá prostredníctvom snehuliackeho príbehu zobrazuje aj problémy súčasného života.
A ako skončil dej tejto rozprávky? Predsa poučne a šťastne. Mestá sa zbavili dymu i sivých mrakov.  Veď čo by človek neurobil pre deti a snehuliakov?
Napokon ani štvrtáci nelenili. Papierových, drevených či textilných snehuliakov vyobliekali do tajomných rozprávkových hádaniek. A v ich záhradách vyrástli noví snehobieli kamaráti. FOTO