needle 1299117 960 720hhhExkurzie patria medzi organizačné formy výučby, ktoré sú zamerané na získavanie poznatkov, skúseností a vedomostí mimo školy v rôznom prostredí. Pozorovaním v skutočných podmienkach si žiaci dotvárajú správne predstavy a zároveň si formujú svoj vzťah k praktickým činnostiam. Exkurziu do krajčírskej dielne MODEM  nám umožnila majiteľka pani Mária Šutaríková. Pozorovali sme niekoľko šikovných krajčírok  pri výrobe poľovníckeho, lesníckeho, športového a spoločenského oblečenia. Tretiaci sa dozvedeli, že sa šije z vysoko kvalitných materiálov pre uspokojenie  potrieb zákazníkov a modely sa upravujú podľa ich predstáv. O výrobky značky ATHOS je veľký záujem nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci obdivovali šijacie stroje, niektorí skúšali  žehliť manžety, vyšiť dieru na kabáte alebo prišiť gombík. Návšteva ich natoľko zaujala, že si na pracovnom vyučovaní  ušili krásne srdiečka. Pochopili, že práca v krajčírskej dielni je veľmi náročná, ale aj potrebná. Fotogaléria

UVOD CITATELIAMama má Emu. Ema má mamu.

Tieto dve vety boli pre mnohých z nás prvé, ktoré sme sami prečítali. No nielen to. My sme im aj rozumeli. Pribúdali písmenká, objavovali sme nové slová, články v čítanke boli čoraz dlhšie. Napokon sme objavili knihy. Tie čarokrásne pokladnice plné príbehov, zápletiek, tajomstiev, ale aj nových informácií. Nestačí však poznať písmenká a vedieť prečítať slová. Je nutné porozumieť tomu, čo nám chcú tie slová povedať. V 4. A si túto zručnosť trénujeme denne na všetkých hodinách. Dnes sme však mali hodinu čítania plnú všakovakých zaujímavých aktivít, ktoré preverili našu čitateľskú gramotnosť.

euro 1024x640Finančnú gramotnosť dokáže tvorivý učiteľ zaradiť do každého vyučovacieho predmetu. Širokú škálu možností ako sa zdokonaliť v narábaní s financiami ponúka predmet matematika. Žiaci z 3. B triedy sa zahrali na obchodníkov. Sárka a Danielka mali obchod Diamonds, kde ponúkali šperky v rôznej hodnote – 20 eur, 50 eur, 100 eur. Rozličný tovar predávali Erik s Tomáškom, Matúškom a Šimonkom, v kníhkupectve ponúkali rozprávkové knihy Laurika, Natálka a Sárka, ktorá stvárnila predavačku cez rozprávkovú bytosť. Matúškovi, Riškovi, Oliverkovi a Martinkovi učaroval svet automobilov pod názvom Fresh Car. Ostatní žiaci otázky finančnej gramotnosti riešili pomocou interaktívnej tabule i nákupmi medzi sebou. Hodina sa im veľmi páčila, naučili sa, že financiám môžu rozumieť i v školskom veku. Ak ich správne pochopia, dokážu s nimi správne disponovať aj v dospelosti. Fotogaléria    

 

20180126 115744Kto viac ovláda anglické slovíčka?

Kto rýchlejšie číta?

Kto má väčšie šťastie a tipne si správne?

Žiaci zo 4.B si zmerali vo vedomostnej súťaži svoje zručnosti v anglickom jazyku.

Čakali ich rôzne otázky z jednotlivých tematických celkov.

Každá skupina si vybrala svojich hráčov a duel mohol začať.

Kto skôr cinkol na zvonček, tak  odpovedal.

Mená víťaziek: Livka, Lucka, Šarlotka, Miška a Vaneska.

Congratulations

lyziar

V dňoch 15. - 19. 1. 2018 žiaci našej školy absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Martinske hole.

Viac ako polovica detí stála na lyžiach prvýkrát. Lyžiari sa zdokonaľovali v lyžiarskych technikách a začiatočníci sa postupne učili jednotlivé lyžiarské techniky.

Počas výcviku bola medzi žiakmi vynikajúca atmosféra. Všetkým žiakom patrí veľká pochvala za snahu a pokrok v zdolávaní zjazdoviek. foto

Copy of AJ 4 5Rozumiete tomu čo ste práve prečítali? Na slovenskom jazyku snáď áno, ale ako je to s angličtinou? To sme si dnes overili v 4. A triede na hodine anglického jazyka. Najskôr sme sa prelúskali pripraveným anglickým textom. To, či sme mu porozumeli, sme si vyskúšali v troch pracovných listoch. Pri písomnom riešení úloh sme dávali pozor na správnu gramatiku, prevetrali sme slovnú zásobu a čítali sme s porozumením. Bravúrne si so všetkými úlohami, ako prvý, poradil Tobiasko Ruman. Po písomnej časti prišla chvíľka zábavy a oddychu.  Zahrať divadielko O vlkovi a kozliatkach v angličtine, to dá hlávke tiež poriadne zabrať. No všetci sme to výborne zvládli a ešte sme sa pri tom aj dobre pobavili. Chcete nás vidieť? KLIKNITE SEM

vesmir ocami deti profilTretiakov veľmi oslovila téma o vesmíre, ktorú sa učili na hodine prírodovedy. Rozhodli sa, že ju preskúmajú viac. Hravým spôsobom sa oboznámili s pojmami slnečná sústava a planéty – Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. V projekte ich znázornili priestorovo. Netradičné planéty mali tvar polystyrénovej gule rôznej veľkosti, ale kreatívne boli aj z farebnej plastelíny. Niektorí  si zvolili aj náročnejšiu výtvarnú techniku - kašírovanie. Rozvíjaním zmyslového vnímania v praktických činnostiach si tretiaci lepšie zapamätajú teoretické informácie o jednotlivých planétach. Každá vytvorená práca mala svoje čaro. Prostredníctvom tvorivej hry, do ktorej boli zainteresovaní, objavili náš nekonečný vesmírny priestor. Fotogaléria

 isv 1843 160x160 Možno ste si všimli na dverách našej školy zvláštnu nálepku AED.

Čo to znamená? No naša škola je jednou z bezpečnejších škôl  na  Slovensku, v ktorých sa nachádza automatický externý defibrilátor AED. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. 60 – 80 % týchto prípadov sa stane mimo nemocničného prostredia a pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom - defibrilácia. Okrem profesionálnych defibrilátorov je možné život zachrániť aj laickým defibrilátorom. Nadácia Allianz a Falck priniesli do škôl projekt Záchrana som Ja. Vyhrali sme a získali nielen AED, ale aj kurz prvej pomoci pre deti na 1. stupni a našich pedagógov. Preto keď sa detí na našej škole spýtate, čo je to 30 a 2, tak sa vám to vysvetlia. A ako sme prežili skvelý deň so záchranarmi uvidíte na foto.

vianoceŠťastné a veselé dnes prajem Vám, nech nikto pri stole nesedí sám. Šťastné a veselé nech všetci máme, nech máte celý rok len šťastie samé...

Takto vzájomne si popriali spolužiaci z 2.A a z 2.B. Spoločne sa zišli pri malom stromčeku, rozdali si vianočnú poštu, pochutnali si na vianočných dobrotách, zasúťažili si a zatancovali. Vyzeralo to presne tak, ako to má na správnom vianočnom večierku byť.

KRÁSNE  VIANOCE  PRAJÚ DRUHÁCI  A ICH  PANI  UČITEĽKY