DEN MATIEK

IMG 20190213 113903Láska k prírode je nesmierne dôležitá. Pozitívny vzťah k prírode dnes u mnohých žiakov absentuje. Žiaci zo 4. B triedy však patria k aktívnym ochrancom prírody. Na hodine prírodovedy si vytvorili zaujímavé pútače o rastlinách a živočíchoch, ktoré žijú v prírodnom spoločenstve. Nadšene pracovali na projektoch, kde pri kooperatívnej tvorivej práci pochopili, že človek vo veľkej miere svojím pôsobením ovplyvňuje prírodu. Pracovali tímovo, ale aj individuálnou formou prezentácie.

Nadobudnuté poznatky dopĺňali informáciami z encyklopédií i školských atlasov, taktiež si precvičili slovnú zásobu, ale aj individuálnu komunikáciu pred kolektívom. Fotogaléria

ziacik 1

Daj ma mamička, daj ma do školy, nech sa naučím  drobné litery.

8.a 9. apríla 2019 naša škola zažila významnú udalosť. So svojimi rodičmi zavítali medzi nás predškoláci, ktorí sa už od septembra stanú prváčikmi. Na zápise sa stretli nielen s pani učiteľkami a s pani riaditeľkou našej školy, ale podporiť ich prišli aj pani učiteľky zo škôlky, pani psychologičky z CPPPaP v Bytči a pani metodička. Malým predškolákom pomáhala múdra sovička, zápis zvládli na jednotku, a preto sa na všetkých  už veľmi tešíme. foto

DEŇ NAOPAK UVOD6

1. apríl má viacero prívlastkov. Je to napríklad Medzinárodný deň vtákov, zároveň je to aj deň smiechu, zábavy a dobrej nálady. Takto ho prežívajú mnohí ľudia vďaka prvoaprílovým huncútstvam. Aj v 3.A sa dnešný deň žartovalo. Vyskúšali sme si DEŇ NAOPAK. Hneď na prvej hodine slovenčiny sme si otočili stoličky. Pripadali sme si ako jazdci na koňoch. Svoje mená a priezviská sme skúsili napísať odzadu. Vznikli zaujímavé, niekedy ťažko vysloviteľné slová. Cez prvú prestávku sme si prehodili naše prezuvky z ľavej nohy na pravú a z pravej na ľavú a niektorí sme vydržali mať takto prezuvky až dve vyučovacie hodiny. Na matematike boli v príkladoch iba výsledky a my sme dopĺňali čísla a znamienka, pri niektorých sme museli dlhšie premýšľať, aby sme našli správne riešenie. Na vlastivede sme si preložili ceruzku do tej ruky, ktorá pri písaní zvyčajne oddychuje. Nakresliť takto obrázok historickej pamiatky Bytče je naozaj poriadna fuška. Deň naopak ubehol rýchlo a nám sa to všetko veľmi páčilo. Zažili sme tak krásne bláznivé dopoludnie. FOTO TU

papierOpäť vyhlasujeme zber papiera, ktorý môžete  priniesť každé ráno zviazaný p. školníkovi.

Taktiež môžete nosiť aj kartóny -  musia byť zviazané zvlášť!

Odmenou je pizza pre triedu z I. a II. stupňa a darček pre najusilovnejších.

Ďakujeme!

korculovanieKorčuľovanie na ľade je obľúbenou pohybovou aktivitou detí počas zimy. V týždni od 18.3. - 22.3. 2019 sa žiaci 4.A a 4.B  zúčastnili korčuliarskeho výcviku na zimnom štadióne v Žiline. Zimný štadión a pripravená ľadová plocha čakala iba na nás. Pod odborným dohľadom trénerov korčuľovania sa deti hravou formou naučili zvládať základné i zložitejšie korčuliarske prvky a zároveň zažili radosť z pohybu na ľadovej ploche.

A že to všetci zvládli výborne, dokázali na záver výcviku v rôznych súťažiach. Prežili sme skvelý športový týždeň v dobrej nálade a s úspechmi v korčuľovaní. Deťom patrí veľká pochvala za zvládnutie a zdokonaľovanie techniky korčuľovania na ľade. FOTO

morenaMorena, Morena, kráľovná zimy a smrti.

Daj, nech plamienok náš ešte dlho planie.

Prosíme ťa, nech tvoj chlad mrazivý naše srdcia nezasiahne.

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. V minulosti mládež, niekde len dievčatá, nosili túto figurínu so spevom po dedine, aby ju nakoniec obradne hodili do vody alebo spálili. Tento obrad bol rozšírený nielen na území celého Slovenska ale u Slovanov vôbec. 

Deti zo 4.A spolu s pani učiteľkou nadviazali na tieto ľudové zvyky a tradície a za krásneho slnečného počasia sa rozlúčili so zimným obdobím. Pri vynášaní Moreny sme si spievali piesne a recitovali básne. FOTO

028390A opäť sme čítali. Žiaci na prvom stupni si pripomenuli marec mesiac knihy tradičným čitateľským  maratónom. Cieľom tvorivej čitateľskej aktivity bolo poukázať na zvýšenú potrebu čitateľskej gramotnosti ako súčasť každodenného života. Prváci čítali po prvýkrát, no všetkých poslúchali písmená v divadelnom okienku a tak hravo zvládli príbeh o Mačkách ako si kúpili televízor od Jaroslavy Blažkovej.

Starší žiaci čítali knižnú  novinku od obľúbeného autora Jána Uličianskeho o Analfabete Negramotnej. Do čitateľského maratónu sa zapojila aj pani riaditeľka PhDr. Mária Torousová, ktorá príkladným čítaním povzbudila všetkých žiakov našej školy, za čo bola odmenená neutíchajúcim potleskom. Účastníci maratónu sa nakoniec podpísali na plagát k múdrej sove, ktorá im bude ešte dlho pripomínať túto zážitkovú akciu. Tešíme sa na spoločné čítanie aj v novom školskom roku. Fotogaléria

vcielka majaDeti druhého ročníka vo svojich učebných plánoch majú zahrnuté učivo o včele medonosnej. Kto by im o nej vedel porozprávať viac, ako skúsený včelár. A preto sme pozvali na besedu pána Zacharovského, ktorý postupne zasvätil žiakov do tajomného sveta včelieho spoločenstva, ich poslanie v prírode. Svoje rozprávanie obohatil o také poznatky, ktoré nie sú ani v učebnici. Navyše si priniesol so sebou množstvo pomôcok, včelárskeho náradia a výrobkov, ktoré dopľňali jeho prezentáciu, či videozáznamy. Samozrejme deti si pomôcky so záujmom nielen prezerali, ale mnohí aj vyskúšali. Zaujímavá bola i tá časť, ktorá hovorila o produktoch včiel. Väčšina z nás sa domnievala, že je to med či vosk. Dnes už vieme, že je to i jed, peľ, propolis či včelia materská kašička. Malo by byť i pre nás vzorom životné krédo včiel: " Kto nepracuje nech neje !" V prípade včiel musí opustiť ich spoločenstvo. FOTO