stan6 001Pobyt a pohyb v prírode si tretiaci vyskúšali v priestoroch lokality Kaplnka. Tvorivé pracovné zručnosti uplatnili pri stavaní stanov vo voľnej prírode. Rozdelili sa na viacero stanovíšť a každá skupina mala za úlohu postaviť stan pre prípad prenocovania v prírode. Z encyklopédií sa dozvedeli, kde sa stan nikdy nestavia, a naopak, kde je najvhodnejšie miesto na dočasný príbytok. Okrem toho si pripravili aj rôzne súťaže s loptou, ale nechýbali aj logické a konštruktívne hry na deke. Spokojní a šťastní sa vrátili do školských lavíc plní neopakovateľného zážitku. Už teraz plánujú ďalšie super dobrodružstvo v krásnej slovenskej prírode. Fotogaléria

zvieratko6 001Tretiaci usporiadali netradičný blok z prírodovedy Zvieratkovo. Do školy si priniesli domácich zvieracích miláčikov, ktorí sa zúčastnili vyučovania aj v triede. Spoločne čítali z rozprávkovej knihy, počítali reťazové úlohy a kreslili obrázky zvieracích rodiniek. Potom si navzájom žiaci vymieňali informácie o zaradení  živočíchov do skupín, o potrave, ktorou sa živia alebo o tom, ako sa o zvieratko majú starať, aby mu nič nechýbalo. Vybrali sme sa aj do voľnej prírody, kde sa deti vyšantili a spoločne zahrali. Zažili sme krásny športovo-zvierací deň, ktorý si budeme ešte dlho pamätať. Fotogaléria

sdfgPo dlhej  prestávke sme sa opäť vrátili do školských lavíc. Zažili sme netradičný týždeň plný aktivít a tvorivých činností. V pondelok žiaci z 3. A triedy oslávili MDD športovými súťažami v lokalite Kaplnka. Utorok bol rozprávkový. Na hodine čítania sme počuli zvučné hlasy piráta, čerta, kostry, Spidermana, princeznej či vojaka. V  sprievode tajomných bytostí sa tretiaci vybrali spoznávať krásy mesta Bytča v lokalite Bytčianskeho zámku. Potom zdramatizovali vymyslené vtipné príbehy a zahrali ich  v blízkej  prírode. V  stredu zdolávali turistické chodníčky popod tajomný podjazd pri Kaplnke. Štvrtok bol zameraný na logicko-matematické  súťaže. Deti súťažili s vtipnými  bankovkami, ktoré si sami navrhli. Mohli platiť pajcilmi, tututu, kuku, gormitosmi, gozzilmi či rúškami. Tvorivá aktivita sa konala v časti  mesta Bytča na Pasienkoch. No a v piatok pomocou lupy spoznávali rozkvitnuté rastliny v lese. Pri určení ich názvu si pomáhali atlasom rastlín. V školských priestoroch si s chuťou zopakovali učivo zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky pomocou vtipných  hádaniek, hlavolamov a online cvičení. Tretiaci boli veľmi šťastní, že sa opäť mohli porozprávať, zasmiať a konečne šantiť so svojimi kamarátmi. Fotogaléria

Opäť v škole úvodOsemdesiat dní sme boli doma. Neboli to však žiadne prázdniny. Do školy sme síce chodiť nemuseli, ale škola prišla k nám. Vzduchom, káblom, cez počítač, notebook či mobil. Domáce úlohy, samostatné práce, testy a projekty neprestali byť súčasťou našich dní. A keď pribudli videokonferencie s pani učiteľkou, to už sme museli aj skôr vstávať, takže povinností sme sa veru nezbavili.
Správa o návrate do školy mnohých zaskočila, vyľakala, ale aj potešila. Mnohí rodičia, učitelia, ale aj žiaci boli zvedaví, ako to všetko, s nástupom do školy, dopadne. A dopadlo to naozaj dobre.
V roku 1952 sa na Slovensku prvýkrát oslavoval 1. jún ako Medzinárodný deň detí. Odvtedy 1. jún patrí k výnimočným dňom. Aj tohtoročný 1. jún bol fantastický. Po jedenástich týždňoch sme sa opäť videli a počuli naživo, v priamom prenose. V škole sme stretli svojich spolužiakov a spolužiačky, kamarátov a kamarátky, pani učiteľky, upratovačky a kuchárky, pána školníka. Hoci sme mali na tvárach rúška, naše oči prezrádzali radosť z týchto stretnutí. Pribudli však nové pravidlá, ktoré musíme v škole dodržovať. Meranie teploty, dezinfekcia rúk, rúško na tvári, rôzny príchod žiakov do školy podľa ročníkov...

phoca thumb l netradicne13Tvorivé úlohy v 3. A triede často dominujú vo vyučovacom procese. Na geometrii si tretiaci osvojovali teoretické poznatky o kocke a iných geometrických útvaroch praktickými činnosťami. Za úlohu mali zhotoviť nadrozmernú kocku danej dĺžky. Každý si vytvoril teleso podľa vlastnej fantázie. Niektoré kocky boli viacúčelové. Ukrývali hlavolamy, tajné šifry, hádanky alebo športové aktivity. Oli, Sofi, Vanesska a Peťko natočili aj náučné videá o vrcholoch, hranách a stenách kocky. Teším sa, že sa zapájate do podnetných činností, ktoré časom využijete aj v praktickom živote. Fotogaléria

DEN MATIEKwebDruhá májová nedeľa už tradične patrí Dňu matiek. Naši žiaci každoročne v tomto čase pripravujú pre svoje mamy darčeky a program plný básní, piesní a tanca, aby sa im poďakovali za lásku a starostlivosť. Tento rok školskú slávnosť svojim mamám pripraviť nemôžu.

 Nech kytička básní v podaní žiakov 3. B triedy - Sofinky, Paľka, Mirka, Sárky a Miška poteší srdiečka všetkých mamičiek a babičiek!

IMG 20200507 111220Spoločne sme sa ocitli v neľahkej životnej situácii, kedy školy museli úplne zmeniť systém vyučovania a spôsob výučby. Žiaci z 3. A triedy si rýchlo zvykli na netradičnú domácu prípravu. Každodenne sa spájajú online, kedy učiteľ organizuje interaktívne hodiny, posiela návody a videá k novému učivu alebo opakuje už získané  vedomosti. Žiaci opätovne posielajú vyriešené domáce úlohy, mnohí tretiaci  pracujú i s bonusovými úlohami, pretože radi medzi sebou súťažia. Pripravujú pre spolužiakov hudobné hádanky, matematicko-logické slovné úlohy a hlavolamy, vymýšľajú rôzne zlepšováky k predmetom, súťažia v počte prečítaných kníh alebo pripravujú netradičné jedlá z vybraných slov. V prírodovede a vlastivede radi pracujú s vedomostnými portálmi a tvoria zaujímavé projekty. Jemnú a hrubú motoriku rúk si precvičujú pri práci s farebným či odpadovým  materiálom. Touto cestou chcem poďakovať aj rodičom, ktorí aktívne so mnou spolupracujú a sú nápomocní pri netradičnom dištančnom vzdelávaní. Veľká vďaka, Vám všetkým. Fotogaléria

Kto? No predsa deti z 2.B. Nie sme síce spolu v škole, ale prostredníctvom Skypu sa vidíme, rozprávame, čítame, píšeme, počítame, cvičíme ale i zasmejeme. Vďaka super portálom Alf, BezKriedy, Kozmix a iným, riešime zaujímavé úlohy, ktoré nás bavia a pomáhajú nám učivo si precvičiť. Pani učiteľke posielame naše práce a vždy sa tešíme na pochvalu, ktorú nám napíše do mailu alebo nám ju povie počas online hodiny.

Jedno porekadlo hovorí: Všade dobre, doma najlepšie! A viete, na čo sme teraz prišli?

Všade dobre, doma najlepšie a v škole super!

Spravte klik a všetko uvidíte:)

clanok

Smiley Face