UvodDnes máme prvú adventnú nedeľu a v triede 2.A už začala vianočná atmosféra. Pri vianočných piesňach deti písali list svojich želaní Ježiškovi. Deti túžia po mnohých pekných hračkách, ale jedno prianie mali deti spoločné, aby zmizla choroba Covid- 19. Aj keď to my dospelí možno tak nevnímame, detí sa toto obdobie veľmi dotýka a dúfajú, že bude opäť všetko tak, ako predtým. Majú nádej, ktorú predstavuje aj prvá adventná svieca. Listy sme poslali cez Slovenskú poštu a deti netrpezlivo čakajú, keď im odpíše.

Deti sa zapojili cez Slovenskú poštu aj do súťaže o budúcoročnú vianočnú známku. Veľmi sa snažili a verím, že sa niektorí návrh stane námetom na detskú vianočnú známku 2022. FOTO

20211123 100052...jednoduchých strojoch, ktoré si ľudia vymysleli, aby si uľahčili prácu. Na hodinách prírodovedy sme sa hravou formou učili o využití KLADKY, NAKLONENEJ ROVINY, PÁKY a OZUBENÉHO KOLESA. Najviac sa nám páčilo využitie ozubeného kolesa, vyskúšali sme si fungovanie páky či zostrojenie kladky. Prelúskali sme aj internet, encyklopédie a vytvorili projekty. Naučili sme sa veľa zaujímavých poznatkov a určite ich budeme vedieť v budúcnosti využívať :).

TAK ŠUP DO 4.B

Počas jesenného zberu papiera sa nám podarilo vyzbierať 3410 kg papiera. Víťaznou triedou na I. stupni sa stala 4.B - 351kg  a na II. stupni 6. B - 733 kg. Najviac  kilogramov priniesli Simonko Šefara  (4.B) a Julka Stolárová  (6.B).

Víťazným triedam blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do zberu zapojili.

waterZákladné vedomosti o vode ako dôležitej zložke životného prostredia si žiaci z 3. B triedy overili na vyučovacej hodine prírodovedy tvorivými aktivitami. Najviac ich zaujala téma o Kolobehu vody v prírode a Vode a jej skupenstvách. Po teoretických informáciách a prezentáciách výborných projektov nasledovali praktické činnosti v podobe pokusov a pozorovaní rôznych plávajúcich a neplávajúcich predmetov na vodnej hladine. Postupne si overovali predmety z vosku, korku, dreva, polystyrénu, skla, či sa  ponoria alebo zostanú voľne plávať na vodnej hladine. Pozorovanie prebehlo v bádateľskom tvorivom duchu. Výsledky pozorovania si tretiaci starostlivo zapísali do pozorovacích hárkov. V ich prácach sa prejavila nekonečná kreativita, skvelé nápady a rôznorodosť prírodného materiálu. Fotogaléria

ionic careV utorok zazvonil pri dverách školy kuriér prepravnej spoločnosti a prekvapil deti v 1.A veľkým balíkom. Prváci netrpezlivo čakali,  kým ho otvorím a hádali, čo v ňom je. Niektorí si mysleli, že sme dostali balík z Bambuľkova, lebo Bambuľkine príbehy máme veľmi radi. Iní tipovali, že je tam psík, sladkosti, počítadlo... Pomaly som otvárala papierovú škatuľu a vtom, na moje veľké prekvapenie, niekto zakričal: „To je čistička, aj my takú máme, teda podobnú!“
Som veľmi rada a týmto by som chcela poďakovať spoločnosti Högner s.r.o., v zastúpení p. Kateřinou Křepinskou, že milo, ochotne a pohotovo zareagovali na moju správu s prosbou o poskytnutie sponzorského daru - čističky vzduchu Ionic-CARE Triton X6 pre našich prváčikov. 

Ďakujeme!

20211108 111147Vonku je krásna jeseň a tak opäť 2.A vystriedala vyučovanie v triede za vyučovanie v prírode. Z matematiky deti riešili pomocou fazuliek príklady na sčitovanie, odčitovanie a porovnávanie čísiel do 20, na hudobnej výchove si zaspievali a zahrali hru Zlatá brána. Na hodine výtvarnej výchovy deti využili Land art, kde deti z prírodnín vytvorili krásne diela. Ďalšia hodina bola zameraná na vyhľadanie prírodnín v parku a ich správne určenie. A keďže všetci chceme, aby sa deťom páčilo aj v školskej záhrade, deti  nelenili a s radosťou pohrabali popadané lístie. Na záver si deti na čerstvom vzduchu aj zacvičili a zahrali pohybové hry. Už teraz sa deti tešia na ďalšie zážitkové učenie. FOTO

photosssPo tom, čo žiaci z 3. B triedy zvládli sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100, prichádza na rad ďalší z matematických zručností – malá násobilka. Zvládnuť ju je dôležitým cieľom vyučovania matematiky na 1. stupni základných škôl. Hravými aktivitami sa tretiakom  podarilo porozumieť princípom postupného sčítania a odčítania pomocou netradičného materiálu. Fazuľkové počítanie im pomohlo zvládnuť delenie do rovnakých skupín. Z nadrozmerných príkladov mali obrovskú radosť. V skupinovej práci súťažili v rýchlosti a správnosti, k výsledkom prikladali číselné kartičky na násobenie či delenie. Na výtvarnej výchove si s chuťou vymaľovali netradičné čísla, ktorými motívmi boli rozprávkové medovníky alebo srdiečka. Nechýbali ani interaktívne cvičenia, pomocou ktorých sa navzájom vyskúšali. Násobilku žiaci zvládli netradičnou hravou formou a budú prirodzene pokračovať aj v násobení a delení náročnejších príkladov. Fotogaléria

bez sladkosti9Málokto z nás dokáže odolať sladkej pochúťke. Nemať na desiatu v školskej taške čokoládu, cukrík alebo sladký keksík je takmer nemožné. A práve preto naši druháci to skúsili trošku inak. Nik si nemohol doniesť do školy sladkosť. Napriek tomu naše mamičky nabalili deťom veľa zeleninky a ovocia. Na vyučovaní sme hovorili o potravinách, ktoré sú zdravé aj nezdravé. Tvorili sme postavy zo všetkých jedál, ktoré sme našli v letákoch. Strihali, lepili, tvorili.... no a nakoniec si deťúrence po dobre vykonanej práci mohli svoje dobroty aj ochutnávať. Ostali prázdne taniere, čo znamená, že jeden deň bez sladkostí nikomu neublíži.

Skúsite to aj vy ostatní? FOTO

257734400 979303382619477 6594638579807143839 nNávrh vianočnej pohľadnice ministerstva školstva - to je výzva pre všetky školy Slovenskej republiky.  Kto by sa netešil, keby práve jeho nápad daný na papier by mohol byť námetom na skutočnú vianočnú pohľadnicu? Niekoľko šikovných detičiek z prvého stupňa sa o to pokúsilo a ich práce už putovali do Bratislavy. Tak držme palce, nech si pán minister niektorú z našich prác vyberie.

Ktorú by ste si vybrali práve vy? Popozerajte a vyberajte právu TU.