Alik2.A  a 2.B sa stretli v matematickom súboji. Rozdelili sa do skupín a hor sa do počítania matematických reťazcov. To bola prvá časť súboja. V druhej časti to bolo oveľa zaujímavejšie. Spoločnosť im robil matematický Alík, ktorý ich pozval na preteky formúl. Kto skôr príde do cieľa? Ten kto počíta alebo zlý slimák, ktorý čaká len na to, aby žiak spravil chybu. V triede sa striedalo napätie s výbuchmi radosti. Práca detí bola úžasná, a preto si všetci zaslúžili malý darček. Chlapcov potešila pirátska omaľovánka a dievčatá zápisníček. Už teraz sa tešia na ďalšiu vzájomnú súťaž  so svojimi kamarátmi  - druhákmi. foto

474931760

V stredu 22.11.sa žiaci prvého stupňa stretli v telocvični našej školy a zmerali si svoje futbalové sily. 

Na turnaji hrali 2.A proti 2.B, 3.A proti 3.B a 4.A proti 4.B. Družstvá boli veľmi vyrovnané. Pekné športové akcie dopĺňala fantastická atmosféra, ktorú vytvorili dievčatá a chlapci našej školy.

2.A reprezentovali: D. Riljak, M. Harvanec, L. Petrovský, L. Smetana, J. Ozánik, A. Václavik

2.B reprezentovali: M. Hrabovský, Š. Hrabovský, J. Hrabovský, A. Hôrecký, G. Kaštan

3.A reprezentovali: T. Šutara, T. Petrek, M. Adamík, M. Bazala, J. Oriešek, L. Michút

3.B reprezentovali: M. Ondruš, M. Sedliak, R. Kratochvíl, M. Dvorák, T. Kolek, O. Noga

4.A reprezentovali: J. Bočko, M. Belák, A. Jozefiak, M. Kmecík, L. Macek, 

4.B reprezentovali: A. Petrovský, N. Džuži, M. Vršanský, D. Zrebný, S. Kocian,

Výsledky: 2.A - 2.B  5:4

                3.A - 3.B  3:2

                4.A - 4.B  4:3

Futbalistom gratulujem a prajem ďalšie športové úspechy.


FOTO

 

48621588

Dnes 20.11.2017 do priestorov mestského úradu a do kancelárie primátora mesta Bc. Miroslava Minárčika zavítala vzácna návšteva. Nebola to  delegácia z iného štátu, ale naša budúca generácia - 3.A. Na vlastné oči tak deti mohli vidieť, ako pán primátor pracuje a dozvedieť sa, aké sú jeho hlavné úlohy, priority a činnosť. Žiaci boli pozorní, zvedaví a mali pripravených mnoho otázok, napríklad: koľko má mesto obyvateľov, či bude v meste plaváreň,... Za odmenu si mohli vyskúšať, aké je to niesť na krku a hrudi insignie so symbolom mesta. Neskôr sa všetci presunuli do priestorov zasadačky, kde sa stretávajú poslanci mesta, ale aj hostia, starostovia okolitých obcí, no najmä, kde prebieha uvítanie našich najmenších obyvateľov, ktorých možno už o pár rokov čaká podobná návšteva. Nakoniec sa všetci pofotili a rozlúčili. Určite to bol pre deti zaujímavý zážitok, ktorý im spestril hodinu vlastivedy.

FOTO

bankaŽiaci z 3. B triedy sa zúčastnili zaujímavej besedy s finančnou špecialistkou - pani Mgr. Editou Šebovou - ktorá každoročne zavíta medzi žiakov našej školy, aby ich obohatila o vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti. Finančná gramotnosť sa ako samostatný predmet na prvom stupni nevyučuje, ale tvorivý učiteľ  ju dokáže implementovať aj do iných vyučovacích hodín. Prostredníctvom tvorivých aktivít sa tretiaci naučili správne rozumieť finančným produktom a službám, ktoré poskytuje trh a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho osobného a rodinného života. Spoločne vytvárali myšlienkové mapy, do ktorých zapisovali, ako sa správne hospodári s finančnými zdrojmi s cieľom zabezpečenia seba a svojej domácnosti v dospelosti. Fotogaléria

uvod

Najkrajšie sviatky v roku, okrem nádhernej výzdoby, prinášajú aj zvýšenú mieru stresu. Každý rok si všetci sľubujeme, že tie ďalšie Vianoce budú iné, pokojnejšie. Naháňačka za nákupmi, stromčekmi a kaprami, generálne upratovanie nášho obydlia, znášanie všakovakých zásob jedla a pitia do našich komôr, to všetko nás často vyčerpá do takej miery, že Vianoce napokon mnohí prežijeme unavení, natiahnutí na gauči pred blikajúcim televízorom a sme radi, že máme konečne pokoj. Ako si s tým poradiť? Začnite s Vianocami skôr a robte si ich po trošička každý deň. V 4.A sme už začali. Vo štvrtok sme si vyzdobili stoly vianočnými servítkami, pustili vianočné koledy, vyložili medovníčky, prichystali sme si polevu a zdobili sme medovníkové stromčeky, zvončeky a srdiečka bielymi čiaročkami, vlnkami, bodkami a rôznymi tvarmi. Snáď vôňa perníkového korenia k nám prilákala aj pani riaditeľku, a tak sme využili šancu a vyskúšali sme jej cukrárske schopnosti. Pani riaditeľke zdobenie išlo naozaj perfektne. Prežili sme spoločne super predvianočné chvíle.

                                                  Chcete to vidieť? Pozrite si fotky v galérii.

images

Nadácia Allianz a Falck nezisková organizácia spustili projekt ZÁCHRANA SOM JA. Projekt je prepojením činností oboch organizácií. Poslaním Falck n.o. je, aby všetky deti vedeli prvú pomoc a Nadácia Allianz sa zameriava na bezpečnosť cestnej premávky a to aj s orientáciou na deti.

Deti z 2.B sa do projektu zapojili s vlastnoručne vytvorenou knihou Záchranársky koník Falko. Príbeh postúpil medzi ocenené práce a pre školu sme získali prenosný defibrilátor a kurz prvej pomoci pre deti z 1. stupňa. 4. 12 to celé vypukne!

wwZážitkové učenie patrí medzi využívané formy výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci z 3. B triedy veľmi radi hľadajú, objavujú a experimentujú vo všetkých vyučovacích  hodinách. Na matematike sa hravo učili násobenie a delenie pomocou fazuliek, v prírodovede pozorovali dužinu ovocia a zeleniny pomocou lupy a mikroskopu  a na pracovnom  vyučovaní si vytvárali jednoduché stroje pomocou klieští a nožníc i svoje manuálne činnosti zdokonalili pri drôtených hračkách. Nadobudnuté zručnosti  môžu uplatniť i v praktickom živote. Foto

aaaV príbytku v Bystrici býva dobytok, bystrý býk, obyčajná kobyla a byvol. V bydlisku majú zbytočný nábytok a byliny. Ich bývalý byt mal byť v Bytči. Učivo o vybraných slovách patrí k najnáročnejším v primárnom vzdelávaní. Naši tretiaci si ich veľmi obľúbili, pretože sa s nimi postupne zoznamujú pomocou zážitkového učenia. Snažíme sa žiakom čo najviac spestriť vyučovacie hodiny striedaním učebných metód a foriem práce.  Na hodine slovenského jazyka a literatúry si vybrané slová vychutnávali  s prenikavou vôňou  chutných bylinkových čajov, ktoré si pripravili na hodine. Takýmto netradičným upevňovaním vedieme žiakov k praktickému pochopeniu ich významu a k správnemu používaniu v praxi. Takto nám chutili bylinkové čaje. Boli úžasné! Fotogaléria

UVODNAPočasie bolo síce sychravé, ale ani to nám, žiakom 4. A triedy, nezabránilo vydať sa hľadať odpoveď na otázku: HASIČ alebo POŽIARNIK? Jasné to bolo hneď na začiatku našej exkurzie. Dorazili sme totiž na základňu Hasičského zboru v Bytči. Jeho sídlo je v blízkosti veľkého kruhového objazdu smerom do Hliníka. Po vstupe do areálu nás privítalo veľké blikajúce hasičské auto. Sirény nehúkali, aby nevystrašili obyvateľov okolitých domov.  Následne sa nás ujal npor. Viktor Chalúpka, jeden z členov hasičského zboru. Ukážka zdvíhania hasičov do veľkej výšky na plošine, prehliadka vybavenia hasičského auta, skúška tvrdosti sedadiel, prehliadka kabíny vodiča, ukážka nasadenia dýchacieho prístroja, predvedenie špeciálneho obleku, ktorý zvládne teplotu až 6 000 °C, presnorenie garáže, šatní a ďalších priestorov, to všetko sme absolvovali s veľkým záujmom. Zrazu sme zistili, že čas na našu návštevu vypršal. Síce smutní, ale plní nových úžasných poznatkov sme sa vracali naspäť do školy, kde sme sa o zaujímavej exkurzii ešte porozprávali, aby sme doma vedeli informovať rodičov o našom zážitku s hasičmi. Sú to chlapi na svojom mieste, ktorí zachraňujú a pomáhajú ľuďom v núdzi. Patrí im za to veľká vďaka a úcta! Mnohí z nás by sa chceli stať hasičmi. Pokiaľ sa však tak stane, vždy ak budeme počuť húkať hasičské auto, poprajme im veľa šťastia pri ich zásahu. A vy si môžete pozrieť fotodokumentáciu z našej exkurzie.