cdfMatematika je vyučovací predmet, ktorý žiaci z 3. A triedy majú veľmi radi. Tentokrát si pomocou  farebných fazuliek precvičili násobenie a delenie, pričom prirodzeným spôsobom rozvíjali tvorivé uvažovanie a naučili sa brať správne riešenie úloh ako cestu za úspechom. Upevnili si matematické zručnosti pri práci s číslami a zdokonalili si predstavivosť a tvorivosť  pri vypracovaní logických a numerických príkladov. Správne výpočty si overili aj na interaktívnej tabuli. Pomocou týchto aktivít zbavíme hodinu matematiky jednotvárnosti a stereotypu, pretože pri ich riešení sú žiaci nadšení, vytrvalí a zvyšuje sa ich chuť to učenia. Fotogaléria

UVOD SDNValentin Haüy sa narodil 13.11.1745 v Paríži. Bol zakladateľom prvej známej školy pre ľudí s poškodeným zrakom. Aj preto sa tento deň pripomína ako Medzinárodný deň nevidiacich. Jeho školu navštevoval aj Louis Braille, ktorý zjednodušil a zdokonalil slepecké písmo, ktoré sa dodnes používa na celom svete.

Ak sa chceš niečo naučiť, musíš čítať, počúvať a pozerať sa. Ak chceš niečo pochopiť, musíš si to vyskúšať. To bolo laitmotívom dnešného dňa v 4. A triede. Je ťažké predstaviť si vykonávať niektoré bežné denné činnosti bez použitia zraku. Vtedy sa musíme spoľahnúť na ďalšie naše zmysly, pomocou ktorých môžeme rozlúštiť informácie o okolitom svete a predmetoch, ktoré sa v ňom nachádzajú. Počas dnešného vyučovania sme si vyskúšali niekoľko každodenných činností z nášho školského života.

 

rukavickyČítanie je poriadna fuška…vieme o tom svoje. Sme už síce druháci, ale ešte stále sa potíme nad správnym čítaním. Vybrali sme sa k našim spolužiakom - prvákom, aby sme ich povzbudili a ukázali im, že čítanie môže byť zábavné. Prečítali sme im príbeh o rukavičke a na pomoc sme si zavolali zvieratká – maňušky, ktoré zožali veľký úspech. Prváčikovia si ich vyskúšali a vyfarbili na rukavičke zvieratká, ktoré v príbehu vystupovali. Veríme, že sme ich potešili a čítanie im pôjde jedna radosť. ☺

foto

IMG 5051V utorok sme sa vybrali s 3.A a s 3.B na exkurziu do čokoládovne Hauswirth v obci Kittsee neďaleko Bratislavy, ktorá nám umožnila nahliadnuť do sveta výroby čokolády. Svojimi výrobkami sa preslávila nielen v Rakúsku, ale aj po celej Európe, Amerike aj Austrálii. Čokoládovňa ponúka hlavný a bočný komplex budov, ktorý pozostáva z múzejnej časti, kde sa bližšie približuje história čokoládovne, výrobné a prevádzkové mechanizmy ako aj možnosť ochutnania vybraných exponátov.

Rodinnú firmu založil v roku 1949 Franz Hauswirth ako cukráreň vo Viedni. Postupne sa firma rozrástla, a tak ju majiteľ presunul koncom 60- tych rokov do svojej rodnej obce - Kittsee. Neskôr firmu prevzal syn Franz Hauswirth mladší a vďaka spojeniu inovácií a tradičných postupov sa stala známou po celom svete. Od roku 2006 vedú podnik bratia Roman a Peter Hauswirth už v tretej generácii.

Cestou naspäť sme sa ešte zastavili v Bratislave popozerať Staré Mesto, Slovenské národné divadlo a Primaciálny palác. Po dni plnom zážitkou sme sa vrátili spokojní domov. :-) Fotogaléria

img 1410 1V 2. A sme začali  čitateľskú sezónu. Každý mesiac sa v Mestskej knižnici v Bytči bude konať hodinka čítania a výber kníh na mesačné druhácke čítanie. Na prvej návšteve sme si zopakovali pravidlá vypožičiavania a poprezerali si priestory knižnice.

A čo najviac ,,frčí" u druhákov?

Naše TOP knihy sú: Grázlik Gabo, Denník Odvážneho bojka, encyklopédie o všeličom, detektívne a záhadné knihy a samozrejme rozprávky - najmä tie o princeznách. Foto.

img 2140

Druháci v októbri medzi sebou privítali milú návštevu. Pani Ladu Rybárikovú z Krajskej knižnice v Žiline. Pripravila našim začínajúcim čitateľom zážitkovú hodinu. Dozvedeli sme sa o živote včielok, poobzerali malú výstavu  a vyrobili si voňavé sviečky zo včelích plástov.  A ak sa pýtate, prečo sa naše čítanie volalo netradične, tak si pamätajte, že včely nazývali Indiáni Deťmi Slnka.

Fotografie z netradičnej hodiny čítania.

abcdŽiaci našej školy nepatria k tým, ktorí neradi čítajú. Práve naopak. Každoročne navštívia okolité knižnice a zaujímajú sa o beletriu. Tentokrát  však zavítala do 3. A triedy obľúbená pracovníčka z Krajskej knižnice v Žiline pani Lada Rybáriková. Besedovala o vzniku prvej kníhtlače a o vývoji písma vo svete, ale aj na Slovensku. Podnetné bolo rozprávanie o prevratnom vynálezcovi kníhtlače - J. G. Gutenbergovi. Vďaka nemu mnísi už nemuseli odpisovať texty v kláštoroch. Na hodine slovenského jazyka a literatúry si mali žiaci možnosť vymodelovať hlinené tabuľky a dovnútra vyryť iniciály svojho mena. Dnešné moderné perá nahradili brkami, ktoré použili pri prepise na papier. Na praktickej ukážke si uvedomili, že v dávnej minulosti veru nebolo ľahké písať a hlavne sa nepomýliť. Sľúbili, že sa budú snažiť, aby aj ich písmo bolo čitateľné a bez gramatických chýb. Fotogaléria

74229500 2179790868987472 2975621735728021504 nJe to pár dní, čo sa žiaci 4.A a 4.B TRIEDY vybrali cez vyučovanie prírodovedy do hvezdárne. Jeden múdry človek raz povedal, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Všetci to poznáme. Stačila nám jedna exkurzia a učivo o planétach a hviezdach nás všetkých veľmi zaujalo. Teta Evka pracuje vo hvezdárni v Kysuckom Novom Meste a jej rozprávanie stačilo zavrieť všetkým ústa. Naučili sme sa veľa vecí, už vieme, kam sa stratila deviata planéta (Pluto) Slnečnej sústavy. Poznáme aj ďalšie trpaslíčie planéty. Videli sme a pozorovali Slnko, videli sme čierne škvrny. Je toho veru dosť, čo my štvrtáci vieme. Neveríte? FOTO

wwklPrírodoveda je zaujímavý vyučovací predmet. Žiaci nadobúdajú základné vedomosti z oblastí vedy a prírody. Záleží na každom učiteľovi, do akej miery dokáže priblížiť danú problematiku tak, aby vzbudila u žiakov radosť a pochopenie v prirodzenej forme. Žiaci z 3. A triedy spracovali neustále sa meniaci kolobeh vody v prírode. Vytvorili poučné a zaujímavé projekty o vodných zdrojoch, daždi, hmle či vodnej pare. Zanietene počúvali aj tajomný zvuk vodopádov na Slovensku i za hranicami. Okrem odprezentovaných projektových prác si vyskúšali a v praxi overili vlastnosti pevných látok vo vodnej hladine. Na pozorovanie si vybrali voskovú sviečku, drevenú kocku, korok, sklenenú guľôčku a polystyrénový kváder. V závere hodiny si získané vedomosti overili formou testu a tajničky. Za správne odpovede získali aj sladkú odmenu. Fotogaléria