GEOSprávnu cestu v živote nájdete pomocou mapy. Nielen na mape, ale aj v geografických poznatkoch sme ten správny smer našli na okresnom kole Geografickej olympiády. 7. február 2019 nám nadelil plnú náruč medailí:
• Ktg. E: 1. miesto Slavomír Oriešek z 5.B
• Ktg. E: 2. miesto Nathanael Serra z 5.B
• Ktg. F: 1. miesto Dominik Papučík zo 7.A
• Ktg. F: 3. miesto Samuel Sedliaček zo 7.A
• Ktg. G: 3. miesto Tomáš Bologa z 9.A
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj všetkým zúčastneným žiakom pod vedením Ing. I. Maceka.