GEOSprávnu cestu v živote nájdete pomocou mapy. Nielen na mape, ale aj v geografických poznatkoch sme ten správny smer našli na okresnom kole Geografickej olympiády. 7. február 2019 nám nadelil plnú náruč medailí:
• Ktg. E: 1. miesto Slavomír Oriešek z 5.B
• Ktg. E: 2. miesto Nathanael Serra z 5.B
• Ktg. F: 1. miesto Dominik Papučík zo 7.A
• Ktg. F: 3. miesto Samuel Sedliaček zo 7.A
• Ktg. G: 3. miesto Tomáš Bologa z 9.A
Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj všetkým zúčastneným žiakom pod vedením Ing. I. Maceka.

Dňa 5.12. 2017 sa konalo v VI.A triede školské kolo geografickej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov. Vyhodnotenie prebehlo 14.12.2017.

Súťaž pozostávala z troch častí, a to nasledovne:

- teoretická časť : max 50 bodov
- praktická časť : max 50 bodov
- miestna krajina : max 10 bodov

Výsledky zo sumarizácie všetkých troch častí: