Dňa 5.12. 2017 sa konalo v VI.A triede školské kolo geografickej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov. Vyhodnotenie prebehlo 14.12.2017.

Súťaž pozostávala z troch častí, a to nasledovne:

- teoretická časť : max 50 bodov
- praktická časť : max 50 bodov
- miestna krajina : max 10 bodov

Výsledky zo sumarizácie všetkých troch častí: