1 Zábavno-náučné experimentovanie, rôzne tvorivé dielne, interaktívne prezentácie, vedecké "hands on" exponáty a tiež laserovú show ponúkla našim žiakom 8. - 9. ročníka návšteva zážitkového centra vedy v Bratislave - Aurelium.

     Multifunkčný priestor zameraný na vedu a techniku im ponúkol objavovanie a experimentovanie atraktívnou zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Možno ich bude motivovať k vedeckej kariére, či štúdiu prírodných a technických vied. FOTO