fyzika online malaKto povedal, že nové poznatky sa získavajú len v laboratóriách či vedeckých pracoviskách?  Situácia počas dištančného vzdelávania nás doslova núti hľadať aj iné spôsoby získavania poznatkov a hľadania odpovedí na rôzne fyzikálne javy. Naši mladí výskumníci to dokazujú  aj vo svojej detskej izbe či kuchyni.
Veď fyzika je všade okolo nás. Len  musíme svet pozorovať, skúmať, rozmýšľať nad tým, čo vidíme a odpovedať na nekonečný počet otázok: Prečo je to tak? Čo je príčina? Čo sa stane, ak ....?
Určite by bolo efektívnejšie naše experimenty predviesť na pôde triedy, kde by sme mohli o nich diskutovať so spolužiakmi. Zatiaľ to však robíme individuálne a hádam sa dočkáme priaznivejších podmienok pre našu prezenčnú fyziku. FOTO

"Voda je dar prírody a nič nás nestojí. Stačí otočiť vodovodným kohútikom a máme k dispozícii toľko vody, koľko potrebujeme."

Takéto názory o vode dnes už nie sú aktuálne. Prirodzené zdroje pitnej vody nestačia. Voda sa stáva čoraz vzácnejšou tekutinou. Na Zemi pribúdajú miesta, ktorých obyvateľstvo trpí nedostatkom vody.
Bytča a jej okolie zatiaľ k takýmto miestam nepatria. Máme k dispozícii zásoby podzemnej vody. Tvorí sa pretekaním zrážkovej vody cez pieskový filter hrubý asi 12 metrov. Siedmaci si na vlastné oči pozreli tento zdroj pitnej vody, videli, ako sa ďalej podzemná voda upravuje, koľko vody pretečie za 1 sekundu čerpadlami... Bola to zaujímavá exkurzia a ďakujeme pánovi Červencovi za prehliadku.

fyzika 9Fyzika je veda, ktorá skúma prírodné javy. Pre šiestakov je to nový predmet , a preto sa rozhodli, že si niektoré prírodné javy vyskúšajú. Doma si pripravili projekty na tému Vlastnosti kvapalín a plynov. Cieľom projektov bolo overiť si získané skúsenosti a vedomosti z vyučovacích hodín. Navrhli a demonštrovali niektorú z vlastností kvapalín a plynov. Pracovali v tíme alebo jednotlivo. Získali skúsenosti pri prezentovaní svojej vlastnej práce. Pracovali so zanietením a tešia sa na ďalšie projekty. FOTO

aj plyn pada k zemiAj vzduch sa skladá z drobných  vecičiek. Volajú sa plynné látky. Patrí medzi ne kyslík a oxid uhličitý. Kyslík dýchame a oxid uhličitý vydychujeme. Keby naša Zem tieto látky nepriťahovala, nemali by sme vzduch. Ale ktorý plyn Zem priťahuje viac? Sú tieto plyny rovnako ťažké?

Siedmačka Paulínka Mičienková (7.B) si pre svojich spolužiakov pripravila zaujímavý pokus. Oxid uhličitý v podobe suchého ľadu dala do horúceho čaju a suchý ľad sa hneď začal vyparovať. Tvorila sa biela para, ktorá vyliezala z nádoby a plazila sa dole k zemi. Bol to oxid uhličitý, ktorý je ťažší ako vzduch, a preto klesal k zemi. 

Siedmakom tento rok pribudol nový predmet - chémia. Chémia je veda, ktorá skúma vlastnosti látok. Takže si vzájomne zaželajme, aby sme tieto vlastnosti mohli objavovať aj pomocou takýchto experimentov...

Horela skolajpgĽudia využívali oheň už odpradávna a je to tak aj dnes. Často sa však pri jeho nekontrolovanom priebehu stretávame s negatívnymi dôsledkami vo forme škôd na prírode, majetku a niekedy ho sprevádza aj poškodenie zdravia či straty na ľudských životoch. Preto je nutné poznať zásady bezpečnej práce s ohňom a bezpodmienečne ich aj dodržiavať. 

Na hodinách chémie sme sa nielen rozprávali o príčinách vzniku požiarov, spôsoboch ich likvidácie, o zásadách bezpečnej práce s horľavinami, evakuácii, či o poskytovaní prvej pomoci pri popáleninách, ale vďaka Marekovi Frolovi zo 7.B - členovi hasičského zboru - sme si mohli aj názorne pozrieť, ako funguje práškový hasiaci prístroj. foto

Takže horela "len" maketa našej školy, ktorej z tohto miesta prajeme, nech je to prvý a posledný "požiar", ktorý videli jej múry.

    1 Zábavno-náučné experimentovanie, rôzne tvorivé dielne, interaktívne prezentácie, vedecké "hands on" exponáty a tiež laserovú show ponúkla našim žiakom 8. - 9. ročníka návšteva zážitkového centra vedy v Bratislave - Aurelium.

     Multifunkčný priestor zameraný na vedu a techniku im ponúkol objavovanie a experimentovanie atraktívnou zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Možno ich bude motivovať k vedeckej kariére, či štúdiu prírodných a technických vied. FOTO

 

     Našu školu v OK FO úspešne reprezentovali víťazi školského kola FO. S úlohami sa aj tentokrát úspešne popasovali a obsadili všetky tri prvé miesta.
1. miesto: Tomáško Bologa
2. miesto: Ivanka Škorubová
3. miesto: Julka Caránková
     Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov a dobrých nápadov pri reprezentácii okresu Bytča v krajskom kole FO.

 zh 1Exkurzia do Planetária Maximiliána Hella zaviedla našich starších žiakov do Hviezdnej sály, kde mohli nad svojimi hlavami pozorovať jarnú hviezdnu oblohu, jej súhvezdia a nekonečný vesmírny svet, ktorý je aj našim domovom. Pri putovaní zo Zeme do vesmíru prešli Slnečnou sústavou, ktorá je súčasťou Mliečnej dráhy, oboznámili sa s jej planétami a mesiacmi a tiež hviezdami blízkymi i ďalekými. Galileove pozorovanie prvým ďalekohľadom, malými teleskopmi, ako aj zabezpečením prenosu informácií o vesmíre Hubblovým teleskopom umožnilo žiakom pozorovať oblohu a nadchnúť sa jej pôvabom.
Podrobne sa dozvedeli o našej najbližšej a najdôležitejšej hviezde - Slnku - o jej aktivitách súvisiacich s magnetickým poľom, únikoch koronárnej hmoty, ktoré môžu spôsobiť krásnu polárnu žiaru, ako aj o slnečných škvrnách spôsobenými poklesom teplôt na povrchu Slnka. Aktuálne Slnko mohli pozorovať za pomoci vesmírnej sondy a spätnej projekcie, keďže mraky jeho priame pozorovanie neumožnili.
Nezabudnuteľné chvíle strávené v Planetáriu sú dobrou príležitosťou na zamyslenie nad nekonečnosťou vesmíru a postavením našej Zeme v ňom. fotogaléria

 vieden11Adventné obdobie je za nami, no v našich mysliach rezonujú spomienky nielen na krásne vyzdobenú predvianočnú Viedeň, ale aj návštevu technického múzea. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach sme mali možnosť vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Videli sme tu množstvo technických vynálezov – parné lokomotívy od čias Rakúsko- Uhorska, historických automobilov, požiarnej techniky, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. Videli sme modely motocyklov, lietadiel a vrtuľníkov a lodí prvé telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače, ale aj rozsiahlu zbierku historických hudobných nástrojov. Výstava zabavila každého návštevníka - dospelého, aj nás deti, prevažne 5. a 6. ročníka. Navštívili sme aj nádvorie zámku Schönbrunn, ktorý je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta.
Nechýbala ani prechádzka historickou časťou Viedne. Palác Hofburg, v minulosti slúžil ako zimné sídlo Habsburgovcov, dnes v ňom úraduje rakúsky spolkový prezident. Ďalšou našou zastávkou bol Dóm sv. Štefana ( Stephansdom) na námestí Stephanplatz, gotická katedrála v srdci mesta, románsky kostol z 12. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný v gotickom štýle. No a samozrejme nechýbala Viedenská radnica s najväčšími vianočnými trhmi v meste, kde sme sa mohli kochať v nádhernej výzdobe, kúpiť vianočné špeciality, darčeky pre najmilších a tiež sa občerstviť rôznymi dobrotami. Jediné, čo na trhoch chýbalo, bol sneh. Milé zážitky z exkurzie nám však dlho zostanú.