Horela skolajpgĽudia využívali oheň už odpradávna a je to tak aj dnes. Často sa však pri jeho nekontrolovanom priebehu stretávame s negatívnymi dôsledkami vo forme škôd na prírode, majetku a niekedy ho sprevádza aj poškodenie zdravia či straty na ľudských životoch. Preto je nutné poznať zásady bezpečnej práce s ohňom a bezpodmienečne ich aj dodržiavať. 

Na hodinách chémie sme sa nielen rozprávali o príčinách vzniku požiarov, spôsoboch ich likvidácie, o zásadách bezpečnej práce s horľavinami, evakuácii, či o poskytovaní prvej pomoci pri popáleninách, ale vďaka Marekovi Frolovi zo 7.B - členovi hasičského zboru - sme si mohli aj názorne pozrieť, ako funguje práškový hasiaci prístroj. foto

Takže horela "len" maketa našej školy, ktorej z tohto miesta prajeme, nech je to prvý a posledný "požiar", ktorý videli jej múry.

    1 Zábavno-náučné experimentovanie, rôzne tvorivé dielne, interaktívne prezentácie, vedecké "hands on" exponáty a tiež laserovú show ponúkla našim žiakom 8. - 9. ročníka návšteva zážitkového centra vedy v Bratislave - Aurelium.

     Multifunkčný priestor zameraný na vedu a techniku im ponúkol objavovanie a experimentovanie atraktívnou zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Možno ich bude motivovať k vedeckej kariére, či štúdiu prírodných a technických vied. FOTO

 

     Našu školu v OK FO úspešne reprezentovali víťazi školského kola FO. S úlohami sa aj tentokrát úspešne popasovali a obsadili všetky tri prvé miesta.
1. miesto: Tomáško Bologa
2. miesto: Ivanka Škorubová
3. miesto: Julka Caránková
     Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa úspechov a dobrých nápadov pri reprezentácii okresu Bytča v krajskom kole FO.

 zh 1Exkurzia do Planetária Maximiliána Hella zaviedla našich starších žiakov do Hviezdnej sály, kde mohli nad svojimi hlavami pozorovať jarnú hviezdnu oblohu, jej súhvezdia a nekonečný vesmírny svet, ktorý je aj našim domovom. Pri putovaní zo Zeme do vesmíru prešli Slnečnou sústavou, ktorá je súčasťou Mliečnej dráhy, oboznámili sa s jej planétami a mesiacmi a tiež hviezdami blízkymi i ďalekými. Galileove pozorovanie prvým ďalekohľadom, malými teleskopmi, ako aj zabezpečením prenosu informácií o vesmíre Hubblovým teleskopom umožnilo žiakom pozorovať oblohu a nadchnúť sa jej pôvabom.
Podrobne sa dozvedeli o našej najbližšej a najdôležitejšej hviezde - Slnku - o jej aktivitách súvisiacich s magnetickým poľom, únikoch koronárnej hmoty, ktoré môžu spôsobiť krásnu polárnu žiaru, ako aj o slnečných škvrnách spôsobenými poklesom teplôt na povrchu Slnka. Aktuálne Slnko mohli pozorovať za pomoci vesmírnej sondy a spätnej projekcie, keďže mraky jeho priame pozorovanie neumožnili.
Nezabudnuteľné chvíle strávené v Planetáriu sú dobrou príležitosťou na zamyslenie nad nekonečnosťou vesmíru a postavením našej Zeme v ňom. fotogaléria

 vieden11Adventné obdobie je za nami, no v našich mysliach rezonujú spomienky nielen na krásne vyzdobenú predvianočnú Viedeň, ale aj návštevu technického múzea. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach sme mali možnosť vyskúšať množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Videli sme tu množstvo technických vynálezov – parné lokomotívy od čias Rakúsko- Uhorska, historických automobilov, požiarnej techniky, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. Videli sme modely motocyklov, lietadiel a vrtuľníkov a lodí prvé telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače, ale aj rozsiahlu zbierku historických hudobných nástrojov. Výstava zabavila každého návštevníka - dospelého, aj nás deti, prevažne 5. a 6. ročníka. Navštívili sme aj nádvorie zámku Schönbrunn, ktorý je najnavštevovanejšou pamätihodnosťou mesta.
Nechýbala ani prechádzka historickou časťou Viedne. Palác Hofburg, v minulosti slúžil ako zimné sídlo Habsburgovcov, dnes v ňom úraduje rakúsky spolkový prezident. Ďalšou našou zastávkou bol Dóm sv. Štefana ( Stephansdom) na námestí Stephanplatz, gotická katedrála v srdci mesta, románsky kostol z 12. storočia, ktorý bol neskôr prestavaný v gotickom štýle. No a samozrejme nechýbala Viedenská radnica s najväčšími vianočnými trhmi v meste, kde sme sa mohli kochať v nádhernej výzdobe, kúpiť vianočné špeciality, darčeky pre najmilších a tiež sa občerstviť rôznymi dobrotami. Jediné, čo na trhoch chýbalo, bol sneh. Milé zážitky z exkurzie nám však dlho zostanú.

skanzen 1Tak to sme si pozreli počas exkurzie v sklárskom skanzeme Sklenný sen. Nachádza sa v obci Valaská Belá v Trenčianskom kraji. Sklárska história má v tomto regióne dlhú tradíciu. Prvú sklársku pec tu postavili už v roku 1747.

Naši deviataci na vlastné oči videli prácu so žeravým sklom, tvarovanie  a fúkanie na sklárskej píšťale. Na malej sklárskej peci nám pred očami "ožili" tradičné postupy ručného spracovania skla. 

hvezdaren 69.5. sa naši ôsmaci zúčastnili exkurzie v Kysuckej hvezdárni. Počas náučného programu  mohli putovať našou Slnečnou sústavou, ale aj inými  hviezdnymi sústavami, oboznámiť sa  s historickým vývojom vesmíru, nazrieť do útrob Zeme, navštíviť náš jediný Mesiac, na ktorý vycestovali s posádkami Apollo. Bohužiaľ, počasie našej výprave neprialo a nemohli sme priamo pozorovať Slnko.  Dokonca nás z hustých mrakov  ovlažili kvapky dažďa. A tak pri návšteve hviezdnej kupole sme sa oznámili aspoň s hvezdárskymi šošovkovými či zrkadlovými ďalekohľadmi. Nádvorie hvezdárne ponúkalo pohľad na Slnečnú sústavu a umožňovalo porovnávať veľkosti jej planét so Slnkom. Slnečné hodiny čas neukazovali. Mali "vybité batérie", keďže slniečko nesvietilo. Tak sme si prezreli aspoň expozíciu kameňov a hornín v geoparku. foto

V okresnom kole fyzikálnej olympiády vzorne reprezentovali našu školu žiaci 9. ročníka. Úspešne sa popasovali s náročnými úlohami a víťazstvo patrilo iba nám.
1. miesto Andrej Krajčí z 9.B
o 2. miesto sa delili s rovnakým počtom bodov Patrik Kamas a Matúš Michút z 9. A.
Všetci traja postúpili do krajského kola súťaže, kde reprezentovali nielen našu školu, ale aj okres Bytča. A znovu boli úspešní Andrejko i Paťko.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu prírodných a technických vied.

chem 1Na našej škole sa už druhýkrát uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Tento 54. ročník bol tematicky venovaný kyslíku, jeho príprave, zlúčeninám a chemickým reakciám. Zvládnutie teoretických úloh predpokladalo, že účastníci ovládajú aj názvoslovie chemických zlúčenín (oxidov, kyselím, solí...), výpočty hmotnosti, koncentrácie, objemu roztoku, vedia uplatňovať prvky environmentálnej výchovy... Na úspešné zvládnutie praktických úloh bolo potrebné ovládať základné laboratórne postupy - napr. meranie objemu pipetou, zahrievanie, filtráciu, zisťovanie pH... 

Príprava a zvládnutie úloh domáceho, školského a okresného kola je náročné. Tento rok sa to najlepšie podarilo nášmu žiakovi. Deviatak  Andrej Krajčí sa umiestnil na 1. mieste. fotogaléria

Andrej, blahoželáme, ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa podobných úspechov v ďalšom živote!