skanzen 1Tak to sme si pozreli počas exkurzie v sklárskom skanzeme Sklenný sen. Nachádza sa v obci Valaská Belá v Trenčianskom kraji. Sklárska história má v tomto regióne dlhú tradíciu. Prvú sklársku pec tu postavili už v roku 1747.

Naši deviataci na vlastné oči videli prácu so žeravým sklom, tvarovanie  a fúkanie na sklárskej píšťale. Na malej sklárskej peci nám pred očami "ožili" tradičné postupy ručného spracovania skla. 

hvezdaren 69.5. sa naši ôsmaci zúčastnili exkurzie v Kysuckej hvezdárni. Počas náučného programu  mohli putovať našou Slnečnou sústavou, ale aj inými  hviezdnymi sústavami, oboznámiť sa  s historickým vývojom vesmíru, nazrieť do útrob Zeme, navštíviť náš jediný Mesiac, na ktorý vycestovali s posádkami Apollo. Bohužiaľ, počasie našej výprave neprialo a nemohli sme priamo pozorovať Slnko.  Dokonca nás z hustých mrakov  ovlažili kvapky dažďa. A tak pri návšteve hviezdnej kupole sme sa oznámili aspoň s hvezdárskymi šošovkovými či zrkadlovými ďalekohľadmi. Nádvorie hvezdárne ponúkalo pohľad na Slnečnú sústavu a umožňovalo porovnávať veľkosti jej planét so Slnkom. Slnečné hodiny čas neukazovali. Mali "vybité batérie", keďže slniečko nesvietilo. Tak sme si prezreli aspoň expozíciu kameňov a hornín v geoparku. foto

V okresnom kole fyzikálnej olympiády vzorne reprezentovali našu školu žiaci 9. ročníka. Úspešne sa popasovali s náročnými úlohami a víťazstvo patrilo iba nám.
1. miesto Andrej Krajčí z 9.B
o 2. miesto sa delili s rovnakým počtom bodov Patrik Kamas a Matúš Michút z 9. A.
Všetci traja postúpili do krajského kola súťaže, kde reprezentovali nielen našu školu, ale aj okres Bytča. A znovu boli úspešní Andrejko i Paťko.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu prírodných a technických vied.

chem 1Na našej škole sa už druhýkrát uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Tento 54. ročník bol tematicky venovaný kyslíku, jeho príprave, zlúčeninám a chemickým reakciám. Zvládnutie teoretických úloh predpokladalo, že účastníci ovládajú aj názvoslovie chemických zlúčenín (oxidov, kyselím, solí...), výpočty hmotnosti, koncentrácie, objemu roztoku, vedia uplatňovať prvky environmentálnej výchovy... Na úspešné zvládnutie praktických úloh bolo potrebné ovládať základné laboratórne postupy - napr. meranie objemu pipetou, zahrievanie, filtráciu, zisťovanie pH... 

Príprava a zvládnutie úloh domáceho, školského a okresného kola je náročné. Tento rok sa to najlepšie podarilo nášmu žiakovi. Deviatak  Andrej Krajčí sa umiestnil na 1. mieste. fotogaléria

Andrej, blahoželáme, ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a prajeme veľa podobných úspechov v ďalšom živote!