20201210 140352 mMáme tu január a stále sa s našimi žiakmi nemôžeme vidieť osobne. Našťastie sú tu moderné technológie, vďaka ktorým sme so žiakmi stále v kontakte. Aspoň takýmto spôsobom môžeme žiakom sprostredkovať učivo. Okrem učiva sa však snažíme žiakom učenie rôzne spestriť. Napríklad žiaci piatych ročníkov sa zahrali na historikov a skúmali históriu našej školy a históriu Bytče. Tu si môžete pozrieť, ako sa im vydarili projekty: FOTO Sú nádherné, však!