20180601 112039Prvého júna navštívili naši piataci Matúšovu zem a prezreli si priestory majestátneho hradu, ktorý v minulosti strážil obchodné trasy Považia.  Iste dobre tušíte - je to hrad Trenčín, ktorého vznik sa datuje do obdobia 11. storočia. Hrad bol v roku 1953 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

V dolnej časti nádvoria sme si prezreli delovú baštu, "Studňu lásky"  a predstavil sa nám  aj Matúš Čák Trenčiansky so svojou družinou. Tu nám svoje umenie predviedli aj sokoliari.  V priestoroch kasární  sme mohli zhliadnuť modely lietajúcej techniky Leonarda da Vinciho. Desiatky úzkych schodov nás vyviedli do Matúšovej veže, odkiaľ sme mali  možnosť vidieť z vtáčej perspektívy  celý Trenčín a jeho okolie.

Náš pobyt v Trenčíne sme ukončili nákupom rôznych spomienkových predmetov v nákupnom centre Laugaricio.

Naši dejepisári nesklamali a úspešne reprezentovali školu v okresnom kole  Dejepisnej olympiády. V silnej konkurencii získali pekné umiestnenia a dve žiačky postúpili do krajského kola súťaže.

  • Kristiánko Vrbka (6. roč.) – 2. miesto
  • Paťka Pribilová   (7. roč.) – 1. miesto, postup do KK
  • Heňa Janšúrová (7. roč.) -  3. miesto
  • Julka Caránková (8. roč.) - 2. miesto, postup do KK
  • Simonka Babišová (9. roč.) – 5. miesto, úspešná riešiteľka
  • Zorka Krajíčková    (9. roč.) – 6. miesto, úspešná riešiteľka
  • pochvala patrí aj Sabínke Pelikánovej (8. roč.).

5

Už po piatykrát si nadšenci histórie mohli zmerať sily v školskom kole Dejepisnej olympiády, v ktorej sa zúčastnilo 20 žiakov z kategórie F (6. roč.), E (7. roč.), D (8. roč.) a C (9. roč.). Každý súťažiaci musel vyriešiť 3 testy -  z monotematickej časti, z prebratých učív a z regionálnej histórie.

K najúspešnejším riešiteľom, ktorí postupujú do okresného kola patria:

kategória F:  Kristiánko Vrbka /6.A/, Paťka Hubocká /6.B/

kategória E:  Paťka Pribilová /7.A/, Heňa Janšúrová /7.A/

kategória D:  Julka Caránková /8.B/, Sabínka Pelikánová /8.B/

kategória C:  Simonka Babišová /9.A/, Zorka Krajíčková /9.B/

Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú prácu a víťazom želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže. Foto: