Nástenka recykláciaV naše škole sa učíme podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby. Tentokrát sme sa zamerali na sepáraciu odpadu a jeho následnú recykláciu. Vy ste ešte nezačali recyklovať? Žiaci šiesteho ročníka už objavili čaro recyklácie a dokázali odpadu vdýchnuť nový život. Spoločnými silami sme dokázali premeniť zvyšky papiera, plastový odpad, plechovky, starú látku či použité batérie na užitočné a dekoratívne predmety, ktoré teraz zdobia naše triedy. Žiaci si tak zútulnili svoj školský domov a pochopili význam a dôležitosť recyklácie pre našu spoločnosť a naše životné prostredie. Veríme, že takto prispejeme k záchrane prírody a rozsiahlych lesov plných života. Fotogaléria