ddPočas mesiaca máj venovali žiaci VIII. A a VIII. B triedy zvýšenú pozornosť životnému prostrediu a jeho ochrane. Pripomenuli si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa starali o našu Zem, žili ekologickejšie a prispievali k ochrane planéty.     

Naši ôsmaci si pripravili o ochrane životného prostredia prezentácie. Keďže v súčasnosti je veľmi dôležité, aby si rozvíjali i zručnosti v rámci informačno – komunikačných technológií, pripravili si svoje prezentácie v programe Microsoft PowerPoint.

Venovali sa najmä otázke klimatických zmien, zamysleli sa nad svojím vlastným vzťahom k životnému prostrediu a recyklácii a pokúsili sa pomôcť ohrozeným druhom zvierat. Mnohé odpovede boli zábavné i zároveň poučné. Týmto spôsobom si zároveň zopakovali aj gramatické štruktúry trpného rodu, ktoré využili v rámci zoznamu pravidiel ochrany životného prostredia. Fotogaléria

1878767 thumbNa hodine anglického jazyka žiaci VI. B triedy rozvíjali čitateľskú gramotnosť, ktorej znalosť je veľmi dôležitá nielen v materinskom, ale i v cudzom jazyku. Žiaci analyzovali text o Veľkej Británii, pričom ich zaujali najmä slávne pamiatky. A preto sa rozhodli, že si vytvoria vlastné 3D modely.

Najpopulárnejší bol Big Ben, ako aj Tower Bridge, ktorý mal dokonca i svoju malú loďku. Futbalový štadión s názvom Manchester United upútal hlavne fanúšikov futbalu  - a to predovšetkým svojimi slávnymi futbalistami. Dievčatá vytvorili ikonický double decker a červenú telefónnu búdku typickú pre ulice Londýna.

Naši šiestaci získali nové vedomosti o Veľkej Británii a ich krásne modely im budú pripomínať neopakovateľnú vyučovaciu hodinu. Fotogaléria

cookingVI.B trieda sa na hodine anglického jazyka venovala projektovej práci, ktorá je mostom medzi každodennými zážitkami i nadobúdaním nových zručností.  

Žiaci tvorili projekty na tému: „Môj recept“, čím si precvičili najmä počítateľné i nepočítateľné podstatné mená, určitý a neurčitý člen, ako aj slovnú zásobu s dôrazom na slovesá potrebné pre inštrukcie daného receptu, ale aj rôzne ingrediencie. Naši šiestaci s chuťou „varili“ pomocou písmeniek - či už jahodové palacinky, muffinky, bábovku, pizzu a mnohé iné dobroty. Niektoré jedlá boli také lákavé, že žiaci sa ich rozhodli doma pripraviť i pre svojich rodičov.

Tvorivým spôsobom si upevnili svoje vedomosti o jedle a jeho príprave, v neposlednom rade potešili i svoje chuťové poháriky. Fotogaléria

IMAG1553Dňa 16.01.2019 sa v Centre voľného času v Bytči konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. I naši žiaci  – Dominik Papučík zo 7. A (kategória 1A) a Ivanka Škorubová 9. A (kategória 1B) – si zmerali svoje sily vo viacerých úlohách zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Svoje komunikačné zručnosti si overili i pri voľnom rozhovore a pri tzv.„picture story“. Ďakujeme obom za reprezentáciu našej školy a Ivanke blahoželáme ku krásnemu 2. miestu. Veríme, že sa i naďalej budú zdokonaľovať v anglickom jazyku.

DSCN0024ssDňa 25.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov, za kategóriu 1A - 9 žiakov a za kategóriu 1B – 7 žiakov. Žiaci si overili svoje vedomosti i zručnosti pri rôznych úlohách zameraných na slovnú zásobu, gramatiku, počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, pričom súčasťou ústnej časti bola i práca s obrázkom (picture story). Pre súťažiacich bolo zároveň pripravené sladké občerstvenie a pitný režim. Na víťazov 1., 2. a 3. miesta čakala beletria v anglickom jazyku i prehľadné gramatické tabuľky. A ako sa našim úspešným riešiteľom darilo?

V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil Dominik Papučík zo 7. A  s počtom bodov 33,5, čím sa zároveň stal i úspešným riešiteľom, 2. miesto patrí Kristiánovi Vrbkovi zo 7. A a 3. miesto Jánovi Gombárovi (7. A).

V kategórii 1B boli sily na prvom a druhom mieste veľmi vyrovnané - na prvom mieste sa umiestnila Ivana Škorubová (9. A) s počtom bodov 48,5, na 2. mieste Tomáš Bologa (9. A) s počtom bodov 48 a 3. miesto patrí Mariánovi Olšavskému (8. A). Všetci víťazi z kategórie 1B sú zároveň i úspešnými riešiteľmi.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, Ivanke a Dominikovi  želáme veľa chuti a odhodlania v rámci prípravy na okresné kolo. Budeme Vám držať palce. Good luck. 

olympanj130. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, z toho 11 žiakov v kategórii A1 (5. – 7. ročník) a 10 žiakov v kategórii A2 (8. – 9. ročník). Súťažiaci si merali vedomosti v čítaní a počúvaní s porozumením, v cvičeniach zameraných na gramatiku aj slovnú zásobu a nechýbalo ani rozprávanie príbehu k obrázku (tzv. „picture story“). Pre každého účastníka bola pripravená sladká drobnosť a pitný režim. P. učiteľky Ľalíková a Kancnýřová a p. učiteľ Marčulinec zvládli so žiakmi súťaž v priebehu piatich vyučovacích hodín, po ktorých vyhodnotili výsledky nasledovne:

V kategórii A1 sa najlepšie darilo Majkovi Olšavskému zo 7.A (získal 43 bodov z maximálneho počtu 55, čím sa stal zároveň úspešným riešiteľom), na druhom mieste skončila Aďka Bočková zo 7.B a treťou najlepšou sa stala Henka Janšúrová (7.A).

V kategórii A2 boli sily veľmi vyrovnané – víťazom sa stal Paťo Kamas (9.A) s počtom 47 bodov a tesne za ním sa ako druhý umiestnil Majko Ladomirjak (9.A, 46 bodov). O tretie miesto sa s počtom 45,5 bodu delia spolužiaci z 8.A, Tomáš Bologa a Ivka Škorubová. (Všetci víťazi v kategórii A2 sa zároveň zaradili medzi úspešných riešiteľov.)

Na súťažiacich s umiestnením na 1. – 3. mieste v oboch kategóriách  čakali knižné odmeny (beletria v anglickom jazyku s CD), a tiež užitočné súbory tabuliek s prehľadom anglickej gramatiky.

Víťazom oboch kategórií, Majkovi a Paťovi, a ich vyučujúcim anglického jazyka želáme veľa chuti do ďalšej práce pri spoločnej príprave na okresné kolo. To sa bude konať  16. januára 2018 a my im držíme palce, aby v ňom úspešne reprezentovali seba aj našu školu.foto

img 20171127 110514

Pondelok sa v našej škole niesol v znamení objaviteľského ducha. Minulý rok sa aktivita s názvom English Geocatching stretla u žiakov s veľkým ohlasom, a preto aj tento rok si mohli naši šiestaci opäť otestovať svoje vedomosti z angličtiny a geografie v praxi. V druhom ročníku tejto súťaže  však naši mladí objavitelia nesúperili iba s rôznymi hlavolamami, ale aj s nepriazňou počasia. Silný dážď spolu s vetrom síce zabránil našim mladým hľadačom pokladov uspieť hneď na prvýkrát, ale ani to ich v snahe neodradilo. Druhý pokus bol už úspešný.

Žiaci 6.A a 6.B sa pod vedením Mgr. Martina Marčulinca a Mgr. Martina Dančíka popasovali s úlohami v rekordnom čase a odniesli si tak cennú korisť  - či už v podobe pochvaly alebo sladkej odmeny. Špeciálna pochvala patrí Jankovi Gombárovi a Majkovi Jozefiakovi za určovanie smeru podľa súradníc. Srdečne blahoželáme výhercom a pevne veríme, že tradícia tejto súťaže pretrvá aj po nasledujúce roky. 

Uvodna

Našim žiakom sa opäť naskytla príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o čarokrásnej krajine -  Slovensku. V piatok 29.9.2017 sa uskutočnila exkurzia na hrad Červený Kameň pod vedením p. uč. Mgr. Martina Marčulinca a Mgr. Kamilky Ľalíkovej. 

Žiaci 7.A, 8.A, 8.B a 9.A sa zoznámili s históriou tohto prekrásneho miesta v anglickom jazyku a prezreli si dobovo zariadené hradné interiéry šľachty z obdobia renesancie až po obdobie secesie. Prehliadka viedla cez salóny, spálne, jedáleň a taktiež cez rytiersku sálu s originálmi dobových zbraní.

Našim mladým milovníkom histórie a angličtiny sa exkurzia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšie.