OL anj 2019 opt

Školské kolo OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU aj tento rok preverilo vedomosti a jazykové zručnosti žiakov 6. až 9. ročníka. Siedmi žiaci v kategórii 1A a dvanásti v kategórii 1B si "zmerali svoje sily" a dnes, 16. decembra 2019, si tí najúspešnejší prevzali diplomy a vecné ceny. Pochváliť sa môžeme siedmimi úspešnými riešiteľmi (s minimálnou úspešnosťou 60% z celkového počtu bodov) - Jurajom Oliverom Kalašom (6.B), Michalom Bubliakom (7.A), Jánom Gombárom (8.A), Viktóriou Nedbalovou (8.A), Dominikom Papučíkom (8.A), Mariánom Olšavským (9.A) a Samuelom Seddaouim (9.A). 

Na treťom mieste vo svojich kategóriách sa umiestnili Zuzana Zajacová (6.B, kategória 1A) a Viktória Nedbalová (8.A, kategória 1B). Druhú priečku obsadili Michal Bubliak (7.A, kategória 1A) a Marián Olšavský (9.A, kategória 1B).

Víťazmi vo svojich kategóriách a postupujúcimi do okresného kola sa stali Juraj Oliver Kalaš (6.B, kategória 1A) a Ján Gombár (8.A, kategória 1B). Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti a síl pri príprave do vyššieho kola súťaže, pretože platí "pripraveným šťastie praje". Tak teda 'Go for it and good luck!' 

 

abcdfŽiaci 5. B triedy zažili netradičnú hodinu anglického jazyka formou kvízu. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy a aktivity, prostredníctvom ktorých si upevnili svoje vedomosti i zručnosti. Na interaktívnej tabuli si zopakovali vety na vyjadrenie inštrukcie, ktoré sú potrebné v každodennom živote. Piataci s nadšením ukazovali kartičky s číslami, ako aj počítali jednotlivé príklady vyjadrené anglickými výrazmi pre číslovky. Vo dvojiciach kreslili vlajky Walesu, Škótska, Írska či Veľkej Británie. Hádali, aké sú národné zvieratá a rastliny v týchto krajinách. Neurčité členy si precvičili prostredníctvom farebných kartičiek, ktoré ukladali do obálok a následne pomocou magnetiek pripevnili na tabuľu. Žiaci boli veľmi aktívni aj pri opise obrázka s pomocou fráz there is, there are. Ich zaujaté výrazy tváre môžete vidieť vo fotogalérii.

marketŽiaci 5. A a 5. B triedy sa zúčastnili inovatívnej hodiny anglického jazyka. Ocitli sa na anglickom trhu, na ktorom predávali a kupovali rôznorodý tovar. Poradili si s viacerými komunikačnými situáciami, kedy sa v anglickom jazyku dohovárali o cene alebo sa dokonca pokúsili získať 3 hračky za cenu dvoch. Žiakom sa veľmi páčila platba anglickou librou, ktorá je oficiálna mena Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Avšak priniesli si so sebou vlastnoručne vyrobené libry, ktoré sa veľmi podobali skutočným peniazom. Boli vynikajúcou náhradou za eurá. Na trhu chlapci predávali počítačové hry, autíčka či rôzne sladkosti, dievčatá zase navštívili najmä stánky s knihami a hračkami. Piataci zažili príjemnú hodinu, na ktorú určite budú spomínať, ak niekedy navštívia Veľkú Britániu. Fotogaléri

jkjŽiaci 7. B triedy zažili netradičnú hodinu v rámci predmetu anglický jazyk. Ich úlohou bolo pripraviť si vlastný obchod, v ktorom mali predávať vybraný tovar. Pracovali vo dvojiciach, pričom jeden bol predávajúci a druhý kupujúci. Pripravili si dialógy v angličtine, čím si rozvíjali najmä slovnú zásobu, upevnili gramatické štruktúry a pripomenuli výrazy spojené so slušným správaním. Na nákup sme zavítali do rôznych obchodov, či už do hračkárstva, kníhkupectva alebo dokonca do obchodu s kozmetikou. Na predaj boli dinosaury rôznych veľkostí, knihy viacerých žánrov, pričom najpopulárnejšou sa stal Harry Potter a Prekliate dieťa. Súčasťou bola i výroba vlastných mincí a bankoviek, ktoré žiaci vytvorili na základe predlohy skutočných peňazí. Žiaci si tvorivou aktivitou pripomenuli, že angličtina hravým spôsobom je najlepšou možnou cestou nielen k skvelým zážitkom, ale aj k novým vedomostiam. Fotogaléria

ghhhNa hodine anglického jazyka si žiaci 5. B triedy pripomenuli tvorenie čísel kreatívnym spôsobom. Pripravili si projekty na tému - Čísla. Vhodným spôsobom si zopakovali i slovnú zásobu, vybrali 5 vecí, ktorých počet vyjadrili pomocou čísel a taktiež vybrané výrazy pomenovali v anglickom jazyku. Súčasťou projektu boli i príklady, prostredníctvom ktorých si upevnili medzipredmetové vzťahy medzi anglickým jazykom a matematikou. Naši piataci sa rozhodli aj pre číselné rady, ktoré utvorili až po číslo 100. Pomocou tajničky si utvrdili spellling jednotlivých čísel s dôrazom najmä na problematiku čísel od 1 do 100. Neoddeliteľnou súčasťou boli i obrázky, ktoré žiaci s chuťou nakreslili, pričom zvýraznili vybrané číslice. Ich kreatívne práce môžete nájsť vo fotogalérii.

ddPočas mesiaca máj venovali žiaci VIII. A a VIII. B triedy zvýšenú pozornosť životnému prostrediu a jeho ochrane. Pripomenuli si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa starali o našu Zem, žili ekologickejšie a prispievali k ochrane planéty.     

Naši ôsmaci si pripravili o ochrane životného prostredia prezentácie. Keďže v súčasnosti je veľmi dôležité, aby si rozvíjali i zručnosti v rámci informačno – komunikačných technológií, pripravili si svoje prezentácie v programe Microsoft PowerPoint.

Venovali sa najmä otázke klimatických zmien, zamysleli sa nad svojím vlastným vzťahom k životnému prostrediu a recyklácii a pokúsili sa pomôcť ohrozeným druhom zvierat. Mnohé odpovede boli zábavné i zároveň poučné. Týmto spôsobom si zároveň zopakovali aj gramatické štruktúry trpného rodu, ktoré využili v rámci zoznamu pravidiel ochrany životného prostredia. Fotogaléria

1878767 thumbNa hodine anglického jazyka žiaci VI. B triedy rozvíjali čitateľskú gramotnosť, ktorej znalosť je veľmi dôležitá nielen v materinskom, ale i v cudzom jazyku. Žiaci analyzovali text o Veľkej Británii, pričom ich zaujali najmä slávne pamiatky. A preto sa rozhodli, že si vytvoria vlastné 3D modely.

Najpopulárnejší bol Big Ben, ako aj Tower Bridge, ktorý mal dokonca i svoju malú loďku. Futbalový štadión s názvom Manchester United upútal hlavne fanúšikov futbalu  - a to predovšetkým svojimi slávnymi futbalistami. Dievčatá vytvorili ikonický double decker a červenú telefónnu búdku typickú pre ulice Londýna.

Naši šiestaci získali nové vedomosti o Veľkej Británii a ich krásne modely im budú pripomínať neopakovateľnú vyučovaciu hodinu. Fotogaléria

cookingVI.B trieda sa na hodine anglického jazyka venovala projektovej práci, ktorá je mostom medzi každodennými zážitkami i nadobúdaním nových zručností.  

Žiaci tvorili projekty na tému: „Môj recept“, čím si precvičili najmä počítateľné i nepočítateľné podstatné mená, určitý a neurčitý člen, ako aj slovnú zásobu s dôrazom na slovesá potrebné pre inštrukcie daného receptu, ale aj rôzne ingrediencie. Naši šiestaci s chuťou „varili“ pomocou písmeniek - či už jahodové palacinky, muffinky, bábovku, pizzu a mnohé iné dobroty. Niektoré jedlá boli také lákavé, že žiaci sa ich rozhodli doma pripraviť i pre svojich rodičov.

Tvorivým spôsobom si upevnili svoje vedomosti o jedle a jeho príprave, v neposlednom rade potešili i svoje chuťové poháriky. Fotogaléria

IMAG1553Dňa 16.01.2019 sa v Centre voľného času v Bytči konalo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. I naši žiaci  – Dominik Papučík zo 7. A (kategória 1A) a Ivanka Škorubová 9. A (kategória 1B) – si zmerali svoje sily vo viacerých úlohách zameraných na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením. Svoje komunikačné zručnosti si overili i pri voľnom rozhovore a pri tzv.„picture story“. Ďakujeme obom za reprezentáciu našej školy a Ivanke blahoželáme ku krásnemu 2. miestu. Veríme, že sa i naďalej budú zdokonaľovať v anglickom jazyku.