animalsAnglický jazyk vytvára množstvo možností, na ktorých si dokážu žiaci otestovať slovnú zásobu a správnosť tvorenia gramatických javov v cudzom jazyku. Jednou z nich je aj vďačná téma o zvieratách. Tentokrát sa o to pokúsili žiaci zo 6. B triedy. Súčasťou ich tvorivej práce na hodine anglického jazyka bola i tvorba projektov na tému: My favourite animal. S nadšením sa vcítili do zvieracieho sveta.
Najčastejšími kamarátmi boli psíky, mačičky, morské prasiatko, škrečok alebo korytnačka. Dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti o rase psíka, výžive zvierat, ich vzhľade alebo charakteristických vlastnostiach. S úžasom sme počúvali o mačkách, ako vedia vycítiť zemetrasenie o 15 minút skôr než ľudia a dokážu vydať viac ako 100 rôznych zvukov. Šikovní šiestaci si s chuťou precvičili rozprávanie, vedeli pohotovo reagovať i na zvedavé otázky svojich spolužiakov a so všetkými sa podelili o svoje nezvyčajné zážitky. Projekty boli dotvorené vlastnými kresbami a fotografiami. Krásna práca, gratulujem! Fotogaléria

country12Hodiny anglického jazyka si žiaci z 5. A triedy spestrili netradičným zážitkovým vyučovaním. Ich úlohou bolo vypracovanie projektu o obľúbenej krajine. Prekvapilo nás, že Slovensko sa stalo najpopulárnejšou krajinou medzi žiakmi. Nasledovali krajiny ako Rusko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko či USA. Projekty boli krásne výtvarne spracované, ale aj zároveň gramaticky i štylisticky správne. Naši piataci svoje práce prezentovali pred kolektívom, s radosťou nám porozprávali aj o premyslenej príprave na zadanú úlohu. Precvičili si anglickú výslovnosť, opis obrázkov či speaking. Navzájom sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o špecifických krajinách, ich politickom zriadení, o netradičných pamiatkach či národnom jedle. Už teraz sa tešíme na ďalšie originálne nápady v piatackej triede. Fotogaléria

edj11September je spojený aj s Európskym dňom jazykov, ktorý má jedinečnú tradíciu aj na našej škole. Pod vedením vyučujúcich anglického, nemeckého a ruského jazyka sa  žiaci druhého stupňa zapojili do zaujímavých aktivít. Pri činnostiach si obohatili vedomosti i zručnosti v rámci komunikácie prostredníctvom cudzích jazykov. Vypočuli si rôzne hymny štátov Európskej únie a snažili sa uhádnuť, ku ktorému štátu daná nahrávka patrí. Slovnú zásobu farieb si v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku zopakovali pomocou tvorivých kartičiek. Netradičná stolová hra s názvom – Tell about you –  upútala najmä staršie ročníky, ich úlohou bolo prebojovať sa až ku konečnému cieľu. Každé políčko, na ktoré dopadla kocka, slúžilo na rozvoj jazykovej úrovne v angličtine. Nesmel chýbať ani Kvíz o jazykoch v programe Alf.  Viaceré triedy ho absolvovali so 100% úspešnosťou. Páčila sa im aj aktivita s európskymi frázami v desiatich jazykoch, ktoré lepili na Strom poznania. Záver vyučovacích hodín patril pexesu s vlajkami štátov Európskej únie. Tento špeciálny deň sa konal vo výbornej tvorivo-zábavnej nálade. Všetci sa tešíme na podobné aktivity aj o rok. Fotogaléria

EnglishStarPo ročnej pauze spôsobenej koronou bola deťom opäť umožnená súťaž EnglishStar. Napriek neľahkým podmienkam sa jej tento rok zúčastnil rekordný počet -  81 našich žiakov. Mnohí z nich mali podmienky veľmi sťažené a učili sa angličtinu dlhý čas dištančne. Malým i veľkým však nechýbala chuť a pohoda zmerať si svoje sily v tejto medzinárodnej súťaži. V úlohách si oprášili slovnú zásobu, pomenovali  obrázky,  určovali počet, odpovedali na konkrétne otázky, vyberali z možností  tú správnu. Na výsledky testov si ale budú musieť počkať až do septembra. Veríme, že odvaha mnohých  našich súťaženia chtivých žiakov bude odmenená. Držte im palce. FOTO

IMG 20210210 093302Aj anglický jazyk sa prispôsobuje pandemickej situácii formou online hodín. Šikovní piataci sa zdokonaľovali v slovnej zásobe a gramatických štruktúrach zážitkovou formou. Preniesli sa v čase do sveta kúziel a mágie. Ich veľkým vzorom je celosvetovo známy čarodejník Harry Potter od autorky J.K. Rowlingovej. Húževnatou prácou vznikli pozoruhodné projekty s obľúbeným hrdinom.  Možno niektorí z nich navštívia aj Londýn, kde sa Harry Potter filmoval, taktiež vzácne múzeum s figurínami. Možnosti pre fantáziu a tvorivosť sú magicky nekonečné. Fotogaléria

Rodostrom Mimka 0Naši šikovní siedmaci sa v novembri zahrali na tvorcov seriálu a vymysleli svoje telenovelové rodiny – vytvorili rodokmeň celej rodiny, o každej osobe napísali základné informácie a o jednej z nich celý zaujímavý životný príbeh. Niektorí sa s úlohou popasovali s pomocou IKT a urobili krásnu prezentáciu v Power Pointe, ostatní svoju kreatívnu rúčku použili na papieri. Tie najkrajšie výtvory si môžete pozrieť tu: FOTO

StonehengeeV blízkosti mestečka Amesbury v anglickom grófstve Wiltshire nájdete magickú stavbu Stonehenge, ktorá zaujala i 9. A triedu. Rozhodli sa, že budú pátrať po kľúčových informáciách potrebných k príprave jedinečného projektu. Prezentovali s pomocou Microsoft PowerPoint, ale viacerí si zvolili i kresbu krásnych kameňov. Porozprávali, čo si myslia o jednotlivých legendách, funkciách i o jeho založení. Dôsledne si naštudovali všetko dôležité a boli pripravení odpovedať na zvedavé otázky svojich spolužiakov. Mnohí by jedného dňa chceli osobne navštíviť Stonehenge, ktorý je záhadou i v 21. storočí. Historické čaro tejto vyučovacej hodiny si môžete pozrieť vo fotogalérii.

projecttNa hodine anglického jazyka si žiaci zo 6. A triedy pripravili zaujímavé projekty na tému Moje obľúbené zviera. Mohli sa rozhodnúť pre prezentácie v programe Microsoft PowerPoint alebo pre prípravu projektu na výkres A3. Dozvedeli sme sa, že v našej skupine máme radi najmä psíky, mačičky, ale nájdete u nás aj krásneho leva a dokonca medvedíka kynkažu. Šiestaci podrobne opísali, čo zvieratká jedia, aké sú ich obľúbené miesta a nezabudli i na gramatické štruktúry slovesa to have gotto be. Svoje obľúbené zvieratko buď nakreslili, alebo nápadité obrázky boli súčasťou ich tvorivých prezentácií. Pomocou nich získali i obohacujúce vedomosti. S istotou môžeme povedať, že Zvieratkovo sa v 6. A skutočne podarilo. Fotogaléria

mnmnNaši žiaci sa usilovne zdokonaľujú v anglickom jazyku i dištančnou formou vzdelávania. Slovnú zásobu si upevňujú cez výbornú aplikáciu WocaBee, ktorá im pomáha lepšie si zapamätať konkrétne slovíčka. S novými gramatickými štruktúrami sa zoznamujú prostredníctvom prezentácií, časopisov, pracovných listov či rôznych videí s doplňujúcim vysvetlením. Učivo si upevňujú cez Online Practice úlohy, v ktorých sú úlohy zamerané aj na speaking, reading alebo listening comprehension. Spievajú anglické pesničky, hrajú puzzle, pracujú na svojich projektoch zameraných na vybrané problémy. A takéto projekty si pripravili i naši piataci, ktorí navrhli svoj vlastný palác. U chlapcov ste mohli dokonca nájsť i Lamborghini či vrtuľník, dievčatá naopak zdobili svoje izbičky kvetmi, hračkami a nechýbal ani ovocný sad. Nezabudli opísať aj svoju najobľúbenejšiu izbu, slovíčka si zopakovali pri označení nábytku v jednotlivých miestnostiach. Upevnili si i gramatickú štruktúru fráz there is/there are a správne používanie predložiek miesta. Ich originálne výtvory si môžete pozrieť vo fotogalérii.