mnmnNaši žiaci sa usilovne zdokonaľujú v anglickom jazyku i dištančnou formou vzdelávania. Slovnú zásobu si upevňujú cez výbornú aplikáciu WocaBee, ktorá im pomáha lepšie si zapamätať konkrétne slovíčka. S novými gramatickými štruktúrami sa zoznamujú prostredníctvom prezentácií, časopisov, pracovných listov či rôznych videí s doplňujúcim vysvetlením. Učivo si upevňujú cez Online Practice úlohy, v ktorých sú úlohy zamerané aj na speaking, reading alebo listening comprehension. Spievajú anglické pesničky, hrajú puzzle, pracujú na svojich projektoch zameraných na vybrané problémy. A takéto projekty si pripravili i naši piataci, ktorí navrhli svoj vlastný palác. U chlapcov ste mohli dokonca nájsť i Lamborghini či vrtuľník, dievčatá naopak zdobili svoje izbičky kvetmi, hračkami a nechýbal ani ovocný sad. Nezabudli opísať aj svoju najobľúbenejšiu izbu, slovíčka si zopakovali pri označení nábytku v jednotlivých miestnostiach. Upevnili si i gramatickú štruktúru fráz there is/there are a správne používanie predložiek miesta. Ich originálne výtvory si môžete pozrieť vo fotogalérii.

theatreŽiaci 7. B triedy zažili netradičnú hodinu anglického jazyka. Rozhodli sa pripraviť si vlastné divadlo – rozdelili sa do skupín a vybrali si rôzne príbehy, ktoré zahrali pred svojimi spolužiakmi. Rozprávku O troch prasiatkach sa im podarilo výborne napodobniť a na okamih sme v triede siedmakov mali anglicky hovoriace prasiatka i nebezpečného vlka, ktorý ich prenasledoval. Avšak vďaka vynaliezavosti našich prasiatok, vlk musel utiecť. Ďalším príbehom bolo Sto eur, táto skupina sa rozhodla pre vlastný príbeh zo školského prostredia. Napísali si jedinečný scenár, kde pani učiteľka vyšetrovala krádež peňazí a žiaci jej pomohli vyriešiť túto záhadu. Už teraz sa tešíme na pokračovanie týchto príbehov. Fotogaléria

timetableŽiaci 5. A triedy si na hodine anglického jazyka vytvorili vlastné rozvrhy hodín. Týmto spôsobom obohatili klasickú vyučovaciu hodinu a prepojili ju s reálnym životom – ich rozvrhy hodín môžu používať i v každodennom živote. Každý rozvrh hodín bol jedinečný, pretože svoje diela piataci dotvorili rôznymi kresbami, obrázkami čísel, hudobných nástrojov či historických predmetov. Žiaci individuálne prezentovali svoje rozvrhy hodín, pričom si precvičili aj svoje komunikatívne zručnosti, pretože porozprávali i o svojom dni. Utvrdili si gramatickú štruktúru prítomného jednoduchého času, vyjadrenie časových údajov a tiež si obohatili svoju slovnú zásobu. Fotogaléria

OL anj 2019 opt

Školské kolo OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU aj tento rok preverilo vedomosti a jazykové zručnosti žiakov 6. až 9. ročníka. Siedmi žiaci v kategórii 1A a dvanásti v kategórii 1B si "zmerali svoje sily" a dnes, 16. decembra 2019, si tí najúspešnejší prevzali diplomy a vecné ceny. Pochváliť sa môžeme siedmimi úspešnými riešiteľmi (s minimálnou úspešnosťou 60% z celkového počtu bodov) - Jurajom Oliverom Kalašom (6.B), Michalom Bubliakom (7.A), Jánom Gombárom (8.A), Viktóriou Nedbalovou (8.A), Dominikom Papučíkom (8.A), Mariánom Olšavským (9.A) a Samuelom Seddaouim (9.A). 

Na treťom mieste vo svojich kategóriách sa umiestnili Zuzana Zajacová (6.B, kategória 1A) a Viktória Nedbalová (8.A, kategória 1B). Druhú priečku obsadili Michal Bubliak (7.A, kategória 1A) a Marián Olšavský (9.A, kategória 1B).

Víťazmi vo svojich kategóriách a postupujúcimi do okresného kola sa stali Juraj Oliver Kalaš (6.B, kategória 1A) a Ján Gombár (8.A, kategória 1B). Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti a síl pri príprave do vyššieho kola súťaže, pretože platí "pripraveným šťastie praje". Tak teda 'Go for it and good luck!' 

 

abcdfŽiaci 5. B triedy zažili netradičnú hodinu anglického jazyka formou kvízu. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy a aktivity, prostredníctvom ktorých si upevnili svoje vedomosti i zručnosti. Na interaktívnej tabuli si zopakovali vety na vyjadrenie inštrukcie, ktoré sú potrebné v každodennom živote. Piataci s nadšením ukazovali kartičky s číslami, ako aj počítali jednotlivé príklady vyjadrené anglickými výrazmi pre číslovky. Vo dvojiciach kreslili vlajky Walesu, Škótska, Írska či Veľkej Británie. Hádali, aké sú národné zvieratá a rastliny v týchto krajinách. Neurčité členy si precvičili prostredníctvom farebných kartičiek, ktoré ukladali do obálok a následne pomocou magnetiek pripevnili na tabuľu. Žiaci boli veľmi aktívni aj pri opise obrázka s pomocou fráz there is, there are. Ich zaujaté výrazy tváre môžete vidieť vo fotogalérii.

marketŽiaci 5. A a 5. B triedy sa zúčastnili inovatívnej hodiny anglického jazyka. Ocitli sa na anglickom trhu, na ktorom predávali a kupovali rôznorodý tovar. Poradili si s viacerými komunikačnými situáciami, kedy sa v anglickom jazyku dohovárali o cene alebo sa dokonca pokúsili získať 3 hračky za cenu dvoch. Žiakom sa veľmi páčila platba anglickou librou, ktorá je oficiálna mena Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Avšak priniesli si so sebou vlastnoručne vyrobené libry, ktoré sa veľmi podobali skutočným peniazom. Boli vynikajúcou náhradou za eurá. Na trhu chlapci predávali počítačové hry, autíčka či rôzne sladkosti, dievčatá zase navštívili najmä stánky s knihami a hračkami. Piataci zažili príjemnú hodinu, na ktorú určite budú spomínať, ak niekedy navštívia Veľkú Britániu. Fotogaléri

jkjŽiaci 7. B triedy zažili netradičnú hodinu v rámci predmetu anglický jazyk. Ich úlohou bolo pripraviť si vlastný obchod, v ktorom mali predávať vybraný tovar. Pracovali vo dvojiciach, pričom jeden bol predávajúci a druhý kupujúci. Pripravili si dialógy v angličtine, čím si rozvíjali najmä slovnú zásobu, upevnili gramatické štruktúry a pripomenuli výrazy spojené so slušným správaním. Na nákup sme zavítali do rôznych obchodov, či už do hračkárstva, kníhkupectva alebo dokonca do obchodu s kozmetikou. Na predaj boli dinosaury rôznych veľkostí, knihy viacerých žánrov, pričom najpopulárnejšou sa stal Harry Potter a Prekliate dieťa. Súčasťou bola i výroba vlastných mincí a bankoviek, ktoré žiaci vytvorili na základe predlohy skutočných peňazí. Žiaci si tvorivou aktivitou pripomenuli, že angličtina hravým spôsobom je najlepšou možnou cestou nielen k skvelým zážitkom, ale aj k novým vedomostiam. Fotogaléria

ghhhNa hodine anglického jazyka si žiaci 5. B triedy pripomenuli tvorenie čísel kreatívnym spôsobom. Pripravili si projekty na tému - Čísla. Vhodným spôsobom si zopakovali i slovnú zásobu, vybrali 5 vecí, ktorých počet vyjadrili pomocou čísel a taktiež vybrané výrazy pomenovali v anglickom jazyku. Súčasťou projektu boli i príklady, prostredníctvom ktorých si upevnili medzipredmetové vzťahy medzi anglickým jazykom a matematikou. Naši piataci sa rozhodli aj pre číselné rady, ktoré utvorili až po číslo 100. Pomocou tajničky si utvrdili spellling jednotlivých čísel s dôrazom najmä na problematiku čísel od 1 do 100. Neoddeliteľnou súčasťou boli i obrázky, ktoré žiaci s chuťou nakreslili, pričom zvýraznili vybrané číslice. Ich kreatívne práce môžete nájsť vo fotogalérii.

ddPočas mesiaca máj venovali žiaci VIII. A a VIII. B triedy zvýšenú pozornosť životnému prostrediu a jeho ochrane. Pripomenuli si, že je nesmierne dôležité, aby sme sa starali o našu Zem, žili ekologickejšie a prispievali k ochrane planéty.     

Naši ôsmaci si pripravili o ochrane životného prostredia prezentácie. Keďže v súčasnosti je veľmi dôležité, aby si rozvíjali i zručnosti v rámci informačno – komunikačných technológií, pripravili si svoje prezentácie v programe Microsoft PowerPoint.

Venovali sa najmä otázke klimatických zmien, zamysleli sa nad svojím vlastným vzťahom k životnému prostrediu a recyklácii a pokúsili sa pomôcť ohrozeným druhom zvierat. Mnohé odpovede boli zábavné i zároveň poučné. Týmto spôsobom si zároveň zopakovali aj gramatické štruktúry trpného rodu, ktoré využili v rámci zoznamu pravidiel ochrany životného prostredia. Fotogaléria