IMG 20210210 093302Aj anglický jazyk sa prispôsobuje pandemickej situácii formou online hodín. Šikovní piataci sa zdokonaľovali v slovnej zásobe a gramatických štruktúrach zážitkovou formou. Preniesli sa v čase do sveta kúziel a mágie. Ich veľkým vzorom je celosvetovo známy čarodejník Harry Potter od autorky J.K. Rowlingovej. Húževnatou prácou vznikli pozoruhodné projekty s obľúbeným hrdinom.  Možno niektorí z nich navštívia aj Londýn, kde sa Harry Potter filmoval, taktiež vzácne múzeum s figurínami. Možnosti pre fantáziu a tvorivosť sú magicky nekonečné. Fotogaléria

Rodostrom Mimka 0Naši šikovní siedmaci sa v novembri zahrali na tvorcov seriálu a vymysleli svoje telenovelové rodiny – vytvorili rodokmeň celej rodiny, o každej osobe napísali základné informácie a o jednej z nich celý zaujímavý životný príbeh. Niektorí sa s úlohou popasovali s pomocou IKT a urobili krásnu prezentáciu v Power Pointe, ostatní svoju kreatívnu rúčku použili na papieri. Tie najkrajšie výtvory si môžete pozrieť tu: FOTO

StonehengeeV blízkosti mestečka Amesbury v anglickom grófstve Wiltshire nájdete magickú stavbu Stonehenge, ktorá zaujala i 9. A triedu. Rozhodli sa, že budú pátrať po kľúčových informáciách potrebných k príprave jedinečného projektu. Prezentovali s pomocou Microsoft PowerPoint, ale viacerí si zvolili i kresbu krásnych kameňov. Porozprávali, čo si myslia o jednotlivých legendách, funkciách i o jeho založení. Dôsledne si naštudovali všetko dôležité a boli pripravení odpovedať na zvedavé otázky svojich spolužiakov. Mnohí by jedného dňa chceli osobne navštíviť Stonehenge, ktorý je záhadou i v 21. storočí. Historické čaro tejto vyučovacej hodiny si môžete pozrieť vo fotogalérii.

projecttNa hodine anglického jazyka si žiaci zo 6. A triedy pripravili zaujímavé projekty na tému Moje obľúbené zviera. Mohli sa rozhodnúť pre prezentácie v programe Microsoft PowerPoint alebo pre prípravu projektu na výkres A3. Dozvedeli sme sa, že v našej skupine máme radi najmä psíky, mačičky, ale nájdete u nás aj krásneho leva a dokonca medvedíka kynkažu. Šiestaci podrobne opísali, čo zvieratká jedia, aké sú ich obľúbené miesta a nezabudli i na gramatické štruktúry slovesa to have gotto be. Svoje obľúbené zvieratko buď nakreslili, alebo nápadité obrázky boli súčasťou ich tvorivých prezentácií. Pomocou nich získali i obohacujúce vedomosti. S istotou môžeme povedať, že Zvieratkovo sa v 6. A skutočne podarilo. Fotogaléria

mnmnNaši žiaci sa usilovne zdokonaľujú v anglickom jazyku i dištančnou formou vzdelávania. Slovnú zásobu si upevňujú cez výbornú aplikáciu WocaBee, ktorá im pomáha lepšie si zapamätať konkrétne slovíčka. S novými gramatickými štruktúrami sa zoznamujú prostredníctvom prezentácií, časopisov, pracovných listov či rôznych videí s doplňujúcim vysvetlením. Učivo si upevňujú cez Online Practice úlohy, v ktorých sú úlohy zamerané aj na speaking, reading alebo listening comprehension. Spievajú anglické pesničky, hrajú puzzle, pracujú na svojich projektoch zameraných na vybrané problémy. A takéto projekty si pripravili i naši piataci, ktorí navrhli svoj vlastný palác. U chlapcov ste mohli dokonca nájsť i Lamborghini či vrtuľník, dievčatá naopak zdobili svoje izbičky kvetmi, hračkami a nechýbal ani ovocný sad. Nezabudli opísať aj svoju najobľúbenejšiu izbu, slovíčka si zopakovali pri označení nábytku v jednotlivých miestnostiach. Upevnili si i gramatickú štruktúru fráz there is/there are a správne používanie predložiek miesta. Ich originálne výtvory si môžete pozrieť vo fotogalérii.

theatreŽiaci 7. B triedy zažili netradičnú hodinu anglického jazyka. Rozhodli sa pripraviť si vlastné divadlo – rozdelili sa do skupín a vybrali si rôzne príbehy, ktoré zahrali pred svojimi spolužiakmi. Rozprávku O troch prasiatkach sa im podarilo výborne napodobniť a na okamih sme v triede siedmakov mali anglicky hovoriace prasiatka i nebezpečného vlka, ktorý ich prenasledoval. Avšak vďaka vynaliezavosti našich prasiatok, vlk musel utiecť. Ďalším príbehom bolo Sto eur, táto skupina sa rozhodla pre vlastný príbeh zo školského prostredia. Napísali si jedinečný scenár, kde pani učiteľka vyšetrovala krádež peňazí a žiaci jej pomohli vyriešiť túto záhadu. Už teraz sa tešíme na pokračovanie týchto príbehov. Fotogaléria

timetableŽiaci 5. A triedy si na hodine anglického jazyka vytvorili vlastné rozvrhy hodín. Týmto spôsobom obohatili klasickú vyučovaciu hodinu a prepojili ju s reálnym životom – ich rozvrhy hodín môžu používať i v každodennom živote. Každý rozvrh hodín bol jedinečný, pretože svoje diela piataci dotvorili rôznymi kresbami, obrázkami čísel, hudobných nástrojov či historických predmetov. Žiaci individuálne prezentovali svoje rozvrhy hodín, pričom si precvičili aj svoje komunikatívne zručnosti, pretože porozprávali i o svojom dni. Utvrdili si gramatickú štruktúru prítomného jednoduchého času, vyjadrenie časových údajov a tiež si obohatili svoju slovnú zásobu. Fotogaléria

OL anj 2019 opt

Školské kolo OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU aj tento rok preverilo vedomosti a jazykové zručnosti žiakov 6. až 9. ročníka. Siedmi žiaci v kategórii 1A a dvanásti v kategórii 1B si "zmerali svoje sily" a dnes, 16. decembra 2019, si tí najúspešnejší prevzali diplomy a vecné ceny. Pochváliť sa môžeme siedmimi úspešnými riešiteľmi (s minimálnou úspešnosťou 60% z celkového počtu bodov) - Jurajom Oliverom Kalašom (6.B), Michalom Bubliakom (7.A), Jánom Gombárom (8.A), Viktóriou Nedbalovou (8.A), Dominikom Papučíkom (8.A), Mariánom Olšavským (9.A) a Samuelom Seddaouim (9.A). 

Na treťom mieste vo svojich kategóriách sa umiestnili Zuzana Zajacová (6.B, kategória 1A) a Viktória Nedbalová (8.A, kategória 1B). Druhú priečku obsadili Michal Bubliak (7.A, kategória 1A) a Marián Olšavský (9.A, kategória 1B).

Víťazmi vo svojich kategóriách a postupujúcimi do okresného kola sa stali Juraj Oliver Kalaš (6.B, kategória 1A) a Ján Gombár (8.A, kategória 1B). Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti a síl pri príprave do vyššieho kola súťaže, pretože platí "pripraveným šťastie praje". Tak teda 'Go for it and good luck!' 

 

abcdfŽiaci 5. B triedy zažili netradičnú hodinu anglického jazyka formou kvízu. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy a aktivity, prostredníctvom ktorých si upevnili svoje vedomosti i zručnosti. Na interaktívnej tabuli si zopakovali vety na vyjadrenie inštrukcie, ktoré sú potrebné v každodennom živote. Piataci s nadšením ukazovali kartičky s číslami, ako aj počítali jednotlivé príklady vyjadrené anglickými výrazmi pre číslovky. Vo dvojiciach kreslili vlajky Walesu, Škótska, Írska či Veľkej Británie. Hádali, aké sú národné zvieratá a rastliny v týchto krajinách. Neurčité členy si precvičili prostredníctvom farebných kartičiek, ktoré ukladali do obálok a následne pomocou magnetiek pripevnili na tabuľu. Žiaci boli veľmi aktívni aj pri opise obrázka s pomocou fráz there is, there are. Ich zaujaté výrazy tváre môžete vidieť vo fotogalérii.