olympanj130. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, z toho 11 žiakov v kategórii A1 (5. – 7. ročník) a 10 žiakov v kategórii A2 (8. – 9. ročník). Súťažiaci si merali vedomosti v čítaní a počúvaní s porozumením, v cvičeniach zameraných na gramatiku aj slovnú zásobu a nechýbalo ani rozprávanie príbehu k obrázku (tzv. „picture story“). Pre každého účastníka bola pripravená sladká drobnosť a pitný režim. P. učiteľky Ľalíková a Kancnýřová a p. učiteľ Marčulinec zvládli so žiakmi súťaž v priebehu piatich vyučovacích hodín, po ktorých vyhodnotili výsledky nasledovne:

V kategórii A1 sa najlepšie darilo Majkovi Olšavskému zo 7.A (získal 43 bodov z maximálneho počtu 55, čím sa stal zároveň úspešným riešiteľom), na druhom mieste skončila Aďka Bočková zo 7.B a treťou najlepšou sa stala Henka Janšúrová (7.A).

V kategórii A2 boli sily veľmi vyrovnané – víťazom sa stal Paťo Kamas (9.A) s počtom 47 bodov a tesne za ním sa ako druhý umiestnil Majko Ladomirjak (9.A, 46 bodov). O tretie miesto sa s počtom 45,5 bodu delia spolužiaci z 8.A, Tomáš Bologa a Ivka Škorubová. (Všetci víťazi v kategórii A2 sa zároveň zaradili medzi úspešných riešiteľov.)

Na súťažiacich s umiestnením na 1. – 3. mieste v oboch kategóriách  čakali knižné odmeny (beletria v anglickom jazyku s CD), a tiež užitočné súbory tabuliek s prehľadom anglickej gramatiky.

Víťazom oboch kategórií, Majkovi a Paťovi, a ich vyučujúcim anglického jazyka želáme veľa chuti do ďalšej práce pri spoločnej príprave na okresné kolo. To sa bude konať  16. januára 2018 a my im držíme palce, aby v ňom úspešne reprezentovali seba aj našu školu.foto

img 20171127 110514

Pondelok sa v našej škole niesol v znamení objaviteľského ducha. Minulý rok sa aktivita s názvom English Geocatching stretla u žiakov s veľkým ohlasom, a preto aj tento rok si mohli naši šiestaci opäť otestovať svoje vedomosti z angličtiny a geografie v praxi. V druhom ročníku tejto súťaže  však naši mladí objavitelia nesúperili iba s rôznymi hlavolamami, ale aj s nepriazňou počasia. Silný dážď spolu s vetrom síce zabránil našim mladým hľadačom pokladov uspieť hneď na prvýkrát, ale ani to ich v snahe neodradilo. Druhý pokus bol už úspešný.

Žiaci 6.A a 6.B sa pod vedením Mgr. Martina Marčulinca a Mgr. Martina Dančíka popasovali s úlohami v rekordnom čase a odniesli si tak cennú korisť  - či už v podobe pochvaly alebo sladkej odmeny. Špeciálna pochvala patrí Jankovi Gombárovi a Majkovi Jozefiakovi za určovanie smeru podľa súradníc. Srdečne blahoželáme výhercom a pevne veríme, že tradícia tejto súťaže pretrvá aj po nasledujúce roky. 

Uvodna

Našim žiakom sa opäť naskytla príležitosť dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé o čarokrásnej krajine -  Slovensku. V piatok 29.9.2017 sa uskutočnila exkurzia na hrad Červený Kameň pod vedením p. uč. Mgr. Martina Marčulinca a Mgr. Kamilky Ľalíkovej. 

Žiaci 7.A, 8.A, 8.B a 9.A sa zoznámili s históriou tohto prekrásneho miesta v anglickom jazyku a prezreli si dobovo zariadené hradné interiéry šľachty z obdobia renesancie až po obdobie secesie. Prehliadka viedla cez salóny, spálne, jedáleň a taktiež cez rytiersku sálu s originálmi dobových zbraní.

Našim mladým milovníkom histórie a angličtiny sa exkurzia veľmi páčila a už teraz sa tešia na ďalšie.