AKTUALIZÁCIA:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 8. marca škola pre žiakov I. stupňa otvorená.

Mesto Bytča na základe Uznesenia vlády č. 123 zo dňa 28.02.2021 a v súlade s požiadavkami odborníkov oznamuje, že prezenčná výučba v materských školách a na prvom stupni ZŠ bude od 03. marca 2021 otvorená len pre deti a žiakov rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska  (kritická infraštruktúra, policajti, obchodníci, technické služby, učitelia, ktorí pracujú prezenčne a ostatní zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu).

Zákonní zástupcovia týchto detí (otec i matka) musia priniesť potvrdenie od zamestnávateľa, že pracujú prezenčne. Naďalej zostáva v platnosti, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny  test nie starší ako  7 dní.

Milí rodičia,
aj tento rok Vás chceme poprosiť o venovanie 2% z odvedenej dane nášmu OZ.
Na tomto odkaze nájdete tlačivo na vyplnenie. Spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatenej dani môžete odovzdať na daňovom úrade, poslať po dieťati do školy, prípadne vhodiť do poštovej schránky pri našom hlavnom vchode.

Vopred ďakujeme za pomoc pri zlepšovaní podmienok na vzdelávanie našich detí!

Od pondelka 22. 2. sa vracajú žiaci I. stupňa do školy podľa nastaveného režimu pred prázdninami a žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Mesto Bytča oznamuje, že zabezpečilo dňom 10. 2. 2021 (streda) až do 7. 3. 2021 bezplatnú zmluvnú autobusovú dopravu na trase Thurzove sady Bytča - ZŠ Ulica mieru - Autobusová stanica Bytča.

Vedenie zmluvnej prepravy:

ráno odchod

  • Thurzove sady - 7:25 hod.
  • ZŠ Ulica mieru - 7:30 hod.
  • Autobusová stanica Bytča - 7:35 hod. (príchod)

popoludní odchod

  • Autobusová stanica Bytča - 12:25 hod.
  • ZŠ Ulica mieru - 12:30 hod.
  • Thurzove sady - 12:35 hod. (príchod)

Aj budúci týždeň (od 25. 1.) sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas aktuálneho. Žiaci základných škôl sa budú učiť naďalej dištančne.

Školský klub detí, do ktorého môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, bude pokračovať v nastavenom režime.

Podľa ministra školstva by sme mali od 1. februára nabehnúť na COVID automat, ktorý nám za určitých podmienok umožní otvoriť prvý stupeň a následne v priebehu ďalších týždňov aj druhý stupeň základných škôl.

O novinkách budeme včas informovať.

Klasifikácia
Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31.3.2021. Aby sme sa vyhli „naháňaniu známok.“ Ak je to treba, do tohto termínu je možné žiaka hodnotiť, známku zapísať do prvého polroka a uzavrieť konečnú známku.
 
Testovanie 5
Testovanie 5 sa ruší
 
Testovanie 9
Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 9. a 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.
 
Prijímacie skúšky
Klasické prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.

Milí rodičia,
v novom roku prajem všetkým hlavne veľa zdravia a skorý návrat k bežnému životu.

Vzhľadom na zavedenie lockdownu od 1.1.2021 zatiaľ nemáme informácie k nástupu do školy od 11.1.2021. Minister školstva inicioval zasadnutie konzília epidemiológov, aby túto vec posúdili a aby sa dohodli na odporúčaní.
Dnes má tiež k tejto téme online stretnutie s primátormi 70 najväčších miest na Slovensku.
Najneskôr zajtra vydá informácie, ako sa bude pri otvorení škôl v januári postupovať a bude informovať samosprávy, zriaďovateľov a školy.
Nové informácie Vám okamžite sprostredkujeme.

Nové informácie:

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR.

Od 18. januára sa podľa aktuálnej situácie obnoví aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne.

Po ukončení lockdownu od 25. januára by mal prejsť druhý stupeň základnej školy na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Vedúca ŠJ oznamuje stravníkom, že z dôvodu ukončenia kalendárneho roka 2020 sa budú môcť odhlásiť na štvrtok 17. 12. a piatok 18. 12. 2020 najneskôr v stredu 16. 12. 2020 do 13. 50 hod. Stravníci, ktorí sa chcú odhlásiť na 16. 12., sú povinní tak urobiť najneskôr 15. 12. 2020 do 13. 50 hod. Po týchto termínoch odhlášky v ŠJ neberú.
Zamestnanci školskej jedálne zároveň všetkým prajú krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021.

Vážení rodičia,

základné princípy a zásady priebežného hodnotenia počas dištančného vzdelávania žiakov 2. stupňa ZŠ, získavanie podkladov na hodnotenie a záverečné hodnotenie v tomto období nájdete TU.